Udlændingenævnet

Myndighed oprettet 2012 under Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.), 2012.
Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.
Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Da Odder rejste sig til forsvar for en somalisk familie : Hundredvis af beboere i Odder gik på gaden og demonstrerede, efter at Udlændingenævnet besluttede, at en somalisk far og seks af familiens børn ikke længere havde ret til at opholde sig i Danmark. Nu kritiseres nævnets beslutning for at være ’klart ulovlig’. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 30. oktober 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page