Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen er 1. en historisk styrelse 1995-2006 under Indenrigsministeriet.
Fortsat fra: Direktoratet for Udlændinge.
Fortsættes som: Udlændingeservice og i 2012: 2. aktuel styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet
Se også: Asyl ; flygtninge ; Fremmedpolitiet ; Tamilsagen ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet. / : Rigsrevisionen, 2003.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/1867247/9-02.pdf
1. Udlændingestyrelsen er en styrelse under Integrationsministeriet, som behandler ansøgninger fra udlændinge om asyl, familiesammenføring, visum, arbejdstilladelser mv. Ansøgninger om asyl behandles i Udlændingestyrelsen i Asylafdelingen, mens ansøgninger om familiesammenføring mv. behandles i Opholdsafdelingen. Til forskel fra de ansøgninger, som behandles af Opholdsafdelingen, befinder den overvejende del af asylansøgerne sig allerede i landet, når de indgiver deres ansøgning om asyl. Størsteparten af asylansøgerne opholder sig i asylcentre, mens deres ansøgninger behandles. Staten afholder ca. 1 mia. kr. om året til driften af asylcentre, hvilket i 2002 udgjorde 116.791 kr. pr. helårsperson.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page