Udbyttedelingsnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1957 under: Arbejdsministeriet.
Nedlagt 2002.
Lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds (Ophævelse af Udbyttedelingsnævnet), 2002.
§ 1 Lov nr. 131 af 16. april 1957 om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds ophæves.
Lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds, 1957.
§ 1 Med det formål at fremme samarbejdet og den fælles økonomiske interesse mellem virksomhedernes ledelse og medarbejderne nedsættes der et nævn på i alt 10 medlemmer til varetagelse af de i denne lov omhandlede opgaver. Nævnets formand udnævnes af kongen og en næstformand af økonomi- og arbejdsministeren. Inden for formandskabet skal være repræsenteret juridisk og nationaløkonomisk eller teknisk sagkundskab. Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund udpeger hver 2 medlemmer af nævnet. Håndværksrådet, Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger, Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer samt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund udpeger hver 1 medlem. Samtlige medlemmers funktionstid fastsættes til 3 år.
Se også: Økonomi ; økonomisk demokrati.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Hvad er udbyttedeling? / : Udbyttedelingsnævnet, 1959.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page