Vilkårsnævnet for plantenyheder

Historisk ankenævn oprettet 1968 under: Landbrugsministeriet
Nedlagt 2002.
Lovbekendtgørelse nr. 172 af 17. maj 1968 om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter § 19.
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. m.fl. love
(Sanering af nævn og udvalg i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri m.v.)
I § 22, stk. 1, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. marts 2001, er det fastsat, at fødevareministeren nedsætter et nævn, Vilkårsnævnet for Plantenyheder, som behandler spørgsmål om licensvilkår, jf. loven kapitel 4 [sic]. Som led [i] regeringens sanering af råd, nævn og udvalg m.v. foreslås nævnet nedlagt.
Der har i de sidste 10 år ikke været anmeldt sager til forelæggelse for Vilkårsnævnet for Plantenyheder. De tvister, der kunne tænkes indbragt for nævnet, vil kunne behandles ved de ordinære domstole. Herudover har Vilkårsnævnet haft en rådgivende funktion for ministeren. Denne opgave vil kunne varetages ved indhentning af sagkyndig udtalelse
Vilkårsnævnet for Plantenyheder nedlægges.
Omtalt i Betænkning 736.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page