Ækvatorial Guinea, Ækvatorialguinea / Equatorial Guinea / République de Guinée équatoriale / República de Guinea Ecuatorial / República da Guiné Equatorial / Äquatorialguinea

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Ækvatorialguinea er en tropisk afrikansk republik med grænser til Cameroun og Gabon og med kystlinje til Guineabugten / Gulf of Guinea og dermed til Atlanterhavet. Bioko, Fernando Póo eller Masie Ngueme Biyogo-øen
Geography: Equatorial Guinea is an African republic bordering Cameroon and Gabon and with coastline to the Gulf of Guinea, and thus to the Atlantic.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Ækvatorial-Guinea var delvist koloniseret af Portugal 1472-1778 og Spanien til 1968, sidst som De spanske territorier i Guineabugten eller Spansk Guinea.
Militærkup: 1979.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Ækvatorial Guinea er medlem af FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Equatorial Guinea. Værnepligt: WRI: Country report and updates: Equatorial Guinea .
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer og energi: Olie og naturgas, Uran.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Israeli arms transfers to sub-Saharan Africa. / Siemon T. Wezeman.
SIPRI Background Paper, 2011. - 16 s. - http://books.sipri.org/files/misc/SIPRIBP1110.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page