affald

Latin, oldnordisk: 1. Hvad der falder af eller ned; rester eller spild fra produktion, husholdning og naturkatastrofer så som skrald, løvet falder af om efteråret. 2. Bedømmelse: Vi drikker affaldskaffe.
Se også: Atomaffald ; atomregning ; cirkulær økonomi ; dag- og renovation ; Dansk Kompetencecenter for Affald ; DU ; fækalier ; genanvendelse ; genbrugsstation ; International Tanker Owners Pollution Federation ; kernevåben ; kompost ; kloark ; køkkenmødding ; losseplads ; miljøforurening ; MOX ; natmænd ; oversvømmelsesdirektivet ; spildevand ; ødemark ; økonomi.

Litteratur

De lever af affald : Zabbaleen-folket har i mange år i vid udstrækning stået for Kairos renovationssystem. Hver dag indsamler de tonsvis af affald, som de genbruger og videresælger. Men den koptiske minoritet er under pres. / Sven Johannesen. Lagt på information.dk 5. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 6. februar 2012 på side 10 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page