affald

Latin, oldnordisk: 1. Hvad der falder af eller ned; rester eller spild fra produktion, husholdning og naturkatastrofer så som skrald, løvet falder af om efteråret. 2. Bedømmelse: Vi drikker affaldskaffe.
Se også: Atomaffald ; atomregning ; cirkulær økonomi ; dag- og renovation ; Dansk Kompetencecenter for Affald ; DU ; fækalier ; genanvendelse ; genbrugsstation ; International Tanker Owners Pollution Federation ; kernevåben ; kompost ; kloark ; køkkenmødding ; losseplads ; miljøforurening ; MOX ; natmænd ; oversvømmelsesdirektivet ; spildevand ; ødemark ; økonomi.

Litteratur

FN kritiserer lukkethed om militæraffald i Grønland : Grønlands landsstyre prøvede at trække en klage til FN over den danske regering tilbage. Men nu har FN taget sagen op på egen hånd og undersøgt arbejdet med at rydde op efter USA’s gamle militærbaser. Det største problem er mangel på informationer om, hvad der kan gemme sig af farligt affald, lyder konklusionen. / : Emil Rottbøll ; Martin Breum. I Information, 16. oktober 2017.
Forundersøgelse af madspild i Danmark. / : Birgitte Kjær og Mads Werge. Miljøstyrelsen, 2010.

De lever af affald : Zabbaleen-folket har i mange år i vid udstrækning stået for Kairos renovationssystem. Hver dag indsamler de tonsvis af affald, som de genbruger og videresælger. Men den koptiske minoritet er under pres. / Sven Johannesen. Lagt på information.dk 5. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 6. februar 2012 på side 10 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page