Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen

Historisk direktorat oprettet 1985 under: Arbejdsministeriet.
Forsættes 2001 som: Arbejdsdirektoratet.
Se også: Arbejdsløs ; arbejdsløshedsforsikring ; Direktoratet for Ulykkesforsikringen ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page