Antikomiternpagten

Fransk: Antikommunistisk traktat eller pagt indgået i mellemkrigsårene, 1936, mellem de fascistiske stater Tyskland og Japan om bekæmpelse af Sovjetunionens Komintern, Kommunistisk Internationale og kommunistiske partier verden over. Altså officiel politik i disse lande. Senere medlemmer af Antikomiternpagten i perioden frem til anden verdenskrig var Italien, Manchukuo (Japansk marionetstat i Manchuriet 1932–1945), Spanien og Ungarn. Under verdenskrigen blev Bulgarien, Danmark, Finland, Kroatien, Rumænien og Slovakiet medlemmer af Antikomiternpagten. Danmark, under besættelsen, 1941, i forbindelse med en revision af pagten.
Se også: Stålpagten ; Den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt, 1939.

Primærkilder og litteratur

Tysk og japansk tekst: Abkommen gegen die Kommunistische Internationale. Reichsgesetzblatt Jahrgang 1937, Teil II, S. 28.
Tekst med kildeangivelser:
Abkommen nebst Zusatzprotokoll zwischen dem Deutschen Reich und Japan gegen die Kommunistische Internationale, vom 25. November 1936. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1937.
- http://www.zaoerv.de/07_1937/7_1937_1_b_128_2_129.pdf
Rigsdagens Samarbejdsudvalg, eller Nimandsudvalget: Mødereferater 21.-25. november 1941.
I: Bilag til beretning til Folketinget IV: Regering og Rigsdag under Besættelsen, Aktstykker, stenografiske referater s. 618-628.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page