Rumænien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk  republik beliggende på Balkan med grænser til Bulgarien, Moldova, Serbien, Ukraine og Ungarn og med kystlinje til Sortehavet. Transsylvanien. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur: Balkanbjergene. Dunaufloden. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Donaukonventionen, Donaus miljøforum. Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau. Konventionen om samarbejde om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Donau. Parisersøretsdeklarationen af 1856.
Litteratur: Meddelelse fra EU Kommissionen - Miljøsamarbejde i Donau-Sortehavsregionen, 2001.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Middelalderen. Rumænien var koloniseret af Romeriet og Det ottomanske rige. Moldavien, Valakiet.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Alfred-Maurice de Zayas: A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans, 1944-1950, 1992.
http://www.archive.org/details/A-Terrible-Revenge
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film: Arhiva Nationala de Filme (Bucarest) 1957 ff
- www.cncinema.abt.ro
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Dinu Lipatti, Romanian pianist and composer, born 19th March 1917 in Bucure?ti, died 2nd December 1950 in Geneva.
Musikeksempel: Johann Sebastian Bach Dinu Lipatt: Partita N° 1; Jesus, Que Ma Joie Demeure; 2 Preludes De Choral; Siciliana Columbia FC 25009 1950.
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Electrecord.
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Ciocîrlia The Famous Romanian Folklore Ensemble Electrecord ST-EPE 0306.
- http://www.discogs.com/artist/1183259-Orchestra-Cioc%C3%AErlia
Jazz
Klassisk musik
Opera
Pop
Rock
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Rumænien er medlem af EU, Europarådet, FN, NATO 2004, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Romania.
Værnepligt: Nej. Ikke i fredstid siden 2007.WRI: Country report and updates: Romania.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: PATRIR, Cluj-Napoca.
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, guld, olie, sølv, uran.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra Danmark. Justitsministeriets våbenudførselstilladelser i 2009. I: Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark for 2009. 2010. - 100 s. . 2010. - 100 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page