Italien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydeuropæisk  republik med grænser til Frankrig, San Marino, Schweiz, Slovenien, Vatikanstaten og Østrig og med kystlinjer til Middelhavet. Po dalen. Eolie-øerne. Lampedusa. Elba.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Vådområder: Pofloden.
Geologi: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Bjerge: BjergeBjergkæden Appenninerne. De hellige bjerge - "Sacri Monti" - i Piemonte og Lombardiet.
Vulkaner: Etna, Ferdinandea, Stromboli, Vesuv,Vulcano.
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Nationalparkerne: Foreste Casentinesi, Monte Falterona og Campigna.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Palæontologi. Helleristninger / petroglyph. Runesten og klippetegninger i Valcamonica nord for Bergamo. Jordhulerne "I Sassi" di Matera. Etrurien og Etruskerne, herunder Liber Linteus. Kelterne. Romeriget, Nuraghi´erne på Sardinien. Pompei. Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Vandalerne. Katakomber.
The stone and bronze ages in Italy and Sicily 1909. - 580 s.
- http://archive.org/details/stonebronzeagesi00peetuoft
Middelalderen. Emiratet Sicilien, 965-1072. Kongeriget og sømagten Aragon 1137–1716. Seborga, Det lombardiske forbund, Kongedømmet Napoli, Den Parthenopæiske Republik 1799-1800, Kongeriget Italien, Pavestaten.
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, à la guerre, à la marine, aux métiers, aux monnaies, poids et mesures, etc. etc., et en général à la vie publique et privée des anciens. / Charles-Victor Daremberg & Edmond Saglio ;continué par E. Pottier et G. Lafaye 1873-1919, 5 tomes en 10 vol. - http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp , og
- http://www.archive.org/details/pt1dictionnaired01dare
Dictionnaire des antiquités romaines et grecques : accompagné de 2,000 gravures d'apès l'antique : représentant tous les objets de divers usages d'art et d'industrie des grecs et des romains 1861. / Anthony Rich.
- http://www.archive.org/details/dictionnairedesa00rich
Barthold Georg Niebuhr: Lectures on the History of Rome: From the Earliest Times to the Fall of the Western Empire 1852.
http://www.archive.org/details/lecturesonhisto02schmgoog
Titus Livius Livy, The History of Rome by Titus Livius. Translated from the Original with Notes and Illustrations by George Baker, A.M.. First American, from the Last London Edition, in Six Volumes New York: Peter A. Mesier et al., 1823.
http://oll.libertyfund.org/title/170
Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, s. 323.
Erik Petersen, Liviana. Titus Livius’ Romerske Historie i tabte, hele og dele af håndskrifter i Danmark. I: Fund og forskning, 44, 2005, s. 7-42
Kolonier og protektorater
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Hørup, Ellen: Ethiopia, member of the League of Nations?
Paul Leroy-Beaulieu : Contemporary Wars, 1853-1866: Statistical Researches Respecting the Loss of Men and Money ... 1869.
http://www.archive.org/details/contemporarywar00englgoog
Krigen i Syditalien 1860.
http://www.archive.org/details/krigenisyditali00srgoog
Fascismen 1922-1945. Antikomiternpagten med Japan og Tyskland 1937 retet mod Sovietunionen. Besættelsen af Albanien 1939.
Den kolde krig: Italien har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov. Comiso.
Tekst.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Associazione Museo Italiano per la Pace.
Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie Bind 1. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, 2007 - ISBN: 87-17-05308-0
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Odeon 24 - Bravo Produzioni Televisive S.r.l,
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Introduction to a catalogue of the early Italian prints in the British museum 1886.
- http://www.archive.org/details/introductiontoa00fishgoog
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Corriere della Sera 1876-.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Harris, Henriette: Rabelagtige portrætter : 'Renæssancens ansigter', der er et samarbejde mellem Bode Museum og Metropolitan Museum of Art, kandiderer til titlen som årets udstilling i Berlin. I: Information, 09/10/2011. Leonardo da Vinci, 1452-1519 - http://commons.wikimedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Film: Cinecittà Luce (Roma)
- www.cinecitta.com
Musik: UNESCO Collection of Traditional Music of the World.
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Musikhistorie
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Associazione Nazionale Critici Musicali
Komponister
Angelo Gilardino 1941-. Se: Klassisk musik.
Arcangelo Corelli 1653-1713 komponist og violinist.
Musikeksempel: Concerto Grosso, Op. 6 No. 8 Christmas Concerto In G Minor.
- https://archive.org/search.php?query=Arcangelo%20Corelli
Cristiano Porqueddu 1975-. Se: Klassisk musik.
Gaetano Donizetti 1797-1848
- http://www.discogs.com/artist/525469-Gaetano-Donizetti
- https://archive.org/search.php?query=Donizetti
Gianandrea Gavazzeni 1909-1996, Italian pianist, conductor, composer and musicologist.
- http://www.discogs.com/artist/855063-Gianandrea-Gavazzeni
Giovanni Antonio Terzi 1580-1620 The lutenist, singer and composer Giovanni Antonio Terzi lived in Bergamo, Italy. He is known for his two books of lute tablature printed in Venice in 1593 and 1599. Musikeksempler:: Baroque Music for Duo Guitars : Matelart, Terzi, Besard, Marella, Carulli and Sor - Duo Company Paolini Turnabout TV 34341 1970 og Liquide Perle Gabriele Palomba & Franco Pavan
- https://www.youtube.com/watch?v=EGwXCMEz0Fg
Giovanni Gabrieli c. 1554/1557 – 12 August 1612
- http://www1.cpdl.org/wiki/index.php/Giovanni_Gabrieli
Johannes Gabrieli und sein Zeitalter. Zur Geschichte der Blüthe heiligen Gesanges im sechzehnten, und der ersten Entwicklung der Hauptformen unserer heutigen Tonkunst in diesem und dem folgenden Jahrhunderte, zumal in der Venedischen Tonschule 1834.
- http://www.archive.org/details/johannesgabrieli02wint
Salomone Rossi (c. 1570-1630). Italian Jewish violinist and composer. He was a transitional figure between the late Italian Renaissance period and early Baroque.
- http://www.discogs.com/artist/1109167-Salomone-Rossi
- https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Rossi%2C+Salamone%22
Musikeksempler: Rossi: Vocal Works, Madrigals And Canti Di Salomone. Brilliant Classics, Netherlands. BLC 93359 2008
Antonio Lucio Vivaldi (1678 -1741) violinist og komponist.
- https://archive.org/search.php?query=Antonio%20Vivaldi&page=1
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
American Records 1984-.
- http://www.discogs.com/label/10707-American-Records
Bluebell Record 1959-1969
- http://www.discogs.com/label/100387-Bluebell-Record
Canadian-American Records
- http://www.discogs.com/label/88909-Canadian-American-Records
Memory Records 1983-1986
- http://www.discogs.com/label/5570-Memory-Records
Aktuelle pladeselskaber:
Tactus Records / Casa Discografica Tactus
- http://www.discogs.com/label/103233-Tactus
Musikgrupper - og solister
Bozolo
La Reverdie
Ut Musica Poesis Ensemble
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser.
La Reverdie
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Angelo Gilardino 1941-., composer, guitarist and musicologist
- http://www.discogs.com/artist/3026930-Angelo-Gilardino
The Classical Guitar Collection. Brilliant Classics 9090 2009
Cristiano Porqueddu 1975-. komponist og guitarist
- http://www.discogs.com/artist/3745292-Cristiano-Porqueddu
Musikeksempler: Trascendentia 5 CD Set Registrazione integrale dei 60 Studi di Virtuosità e di Trascendenza di Angelo Gilardino, Brilliant Classics, 8886 2009
Maggio musicale fiorentino / Orchestra Of The Maggio Musicale Fiorentino
- http://www.discogs.com/artist/832767-Orchestra-Of-The-Maggio-Musicale-Fiorentino
Opera
Gaetano Donizetti 1797-1848
- http://www.discogs.com/artist/525469-Gaetano-Donizetti
- https://archive.org/search.php?query=Donizetti
Pop
Rock
Teater:
Politik: Operation rene hænder, 1992.
Frese, Mads: Wikipedia lukker i protest i Italien Den italienske regerings forslag til en ny offentlighedslov vil medføre en indskrænkning af informationsfriheden, som ifølge kritikere tangerer censur: 'Verden begynder at betragte os med berettiget mistro,' hævder juristen Stefano Rodotà. Lagt på information.dk 7. oktober 2011. Bragt i den trykte udgave 8. oktober 2011 på side 8 i 1. sektion.
italiensk wikipedia, 2011
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Italien var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System,EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament: Parlamentsvalg: 1946, 1948 ; 1953 ; 1958 ; 1963 ; 1968 ; 1972 ; 1976 ; 1979 ; 1983 ; 1987 ; 1992 ; 1994 ; 1996 ; 2001 ; 2006 ; 2008 ; 2013.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Italy.
Værnepligt: Nej, ikke siden 2004.WRI: Country report and updates: Italy.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Der er amerikanske kernevåben i Italien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
The War Profiteers - War Crimes, Kidnappings & Torture: The Kidnapping of Abu Omar aka Hassan Mustafa Osama Nasr
- http://www.expose-the-war-profiteers.org/CIA/activities/kidnapping/abu_omar/history.htm
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: Adbusters Media Foundation - http://www.adbusters.it/pages/index.php
Religion: Thomas Aquinas 1225?-1274 Summa Theologiae.
- http://www.archive.org/search.php?query=Thomas%20Aquinas%20AND%20mediatype%3Atexts
Sociale forhold:
Uddannelse: Galileo Galilei (1564 - 1642) italiensk filosof, fysiker og astronom.
Bibliografi: - http://worldcat.org/identities/lccn-n79-3254
The complete works (20 vol.) of Galileo Galilei from the Museo Galileo. Italian 12.100 s.
- https://archive.org/details/LeOpereDiGalileo
Galileo Galilei, His life and his works. / : Raymond J. Seeger. - Oxford : Pergamon Press, 1966.
- https://archive.org/details/GalileoGalileiHisLifeAndHisWorks
Maria Montessori. Leonardo da Vinci, 1452-1519.
Bibliografia vinciana : 1885-1919 1919.
- http://archive.org/details/bibliografiavinc00beltuoft
Rigollot, Marcel Jerôme: Catalogue de l'oeuvre de Léonard de Vinci 1849.
- http://archive.org/details/cataloguedeloeuv00rigo
Müntz, Eugène: Leonardo da Vinci, artist, thinker and man of science I-II.
- London : W. Heinemann; 1898. - 392+ 392 s.
- http://archive.org/details/leonardodavincia01munt , og
- http://archive.org/details/leonardodavincia02mn
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, olie.
Import af olie fra Iran. U.S. Energy Information Administration: Country Analyses Briefs, Iran, 2012. - 13 s.
- http://www.eia.gov/emeu/cabs/Iran/pdf.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport
/ Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport:
Expal - Maxam. - http://www.maxam-corp.com/en/expal
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database: Sydkorea.
- http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers
Eksport af våben til Libyen, 2013 ; Rusland 2014.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum , Washington Post 17/6/14.
Eksport af våben til Ungarn i mellemkrigsårene.
Import af store våbensystemer fra: USA.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page