Italien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Italien er en sydeuropæisk republik med grænser til Frankrig, San Marino, Schweiz, Slovenien, Vatikanstaten og Østrig og med kystlinjer til Middelhavet, Adriaterhavet, Det ioniske hav, Det liguriske hav, Det tyrrhenske hav, Sardinien havet og Sicilien strædet. Italienske øer: Eolie-øerne, De pelagiske øer, herunder Lampedusa samt Sardinien og Sicilien.
Italiensk Historie: Oldtiden / Antiquity. Palæontologi. Astronomi kulturarv og arkæoastronomi. Helleristninger / petroglyph. Runesten og klippetegninger i Valcamonica nord for Bergamo. Jordhulerne "I Sassi" di Matera. Etrurien og Etruskerne, herunder Liber Linteus. Kelterne. Italien var en del af Romeriget / the Roman Empire, Frankerriget / Francia 481–843 og Det karolingiske imperium / the Carolingian Empire (800-924). Nuraghi´erne på Sardinien. Pompei. Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Vandalerne. Katakomber.
The stone and bronze ages in Italy and Sicily 1909. - 580 s.
- http://archive.org/details/stonebronzeagesi00peetuoft
Middelalderen.
Emiratet Sicilien, 965-1072. Kongeriget og sømagten Aragon 1137–1716. Seborga, Det lombardiske forbund, Kongedømmet Napoli, Den Parthenopæiske Republik 1799-1800, Kongeriget Italien, Pavestaten.
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, à la guerre, à la marine, aux métiers, aux monnaies, poids et mesures, etc. etc., et en général à la vie publique et privée des anciens. / Charles-Victor Daremberg & Edmond Saglio ;continué par E. Pottier et G. Lafaye 1873-1919, 5 tomes en 10 vol. - http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp , og
- http://www.archive.org/details/pt1dictionnaired01dare
Dictionnaire des antiquités romaines et grecques : accompagné de 2,000 gravures d'apès l'antique : représentant tous les objets de divers usages d'art et d'industrie des grecs et des romains 1861. / Anthony Rich.
- http://www.archive.org/details/dictionnairedesa00rich
Barthold Georg Niebuhr: Lectures on the History of Rome: From the Earliest Times to the Fall of the Western Empire 1852.
http://www.archive.org/details/lecturesonhisto02schmgoog
Titus Livius Livy, The History of Rome by Titus Livius. Translated from the Original with Notes and Illustrations by George Baker, A.M.. First American, from the Last London Edition, in Six Volumes New York: Peter A. Mesier et al., 1823.
http://oll.libertyfund.org/title/170
Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, s. 323.
Erik Petersen, Liviana. Titus Livius’ Romerske Historie i tabte, hele og dele af håndskrifter i Danmark. I: Fund og forskning, 44, 2005, s. 7-42
Kolonier og protektorater
Den kolde krig: Italien har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov. Comiso.
Tekst.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Associazione Museo Italiano per la Pace.
Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie Bind 1. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, 2007 - ISBN: 87-17-05308-0
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Odeon 24 - Bravo Produzioni Televisive S.r.l,
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Introduction to a catalogue of the early Italian prints in the British museum 1886.
- http://www.archive.org/details/introductiontoa00fishgoog
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Corriere della Sera 1876-.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Harris, Henriette: Rabelagtige portrætter : 'Renæssancens ansigter', der er et samarbejde mellem Bode Museum og Metropolitan Museum of Art, kandiderer til titlen som årets udstilling i Berlin. I: Information, 09/10/2011. Leonardo da Vinci, 1452-1519 - http://commons.wikimedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:: Cinecittà Luce (Roma)
- www.cinecitta.com
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov:
Costituzione della Repubblica italiana 22 December 1947.
Operation rene hænder, 1992.
Frese, Mads: Wikipedia lukker i protest i Italien Den italienske regerings forslag til en ny offentlighedslov vil medføre en indskrænkning af informationsfriheden, som ifølge kritikere tangerer censur: 'Verden begynder at betragte os med berettiget mistro,' hævder juristen Stefano Rodotà. Lagt på information.dk 7. oktober 2011. Bragt i den trykte udgave 8. oktober 2011 på side 8 i 1. sektion.
italiensk wikipedia, 2011
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Parlamentsvalg: 1946, 1948 ; 1953 ; 1958 ; 1963 ; 1968 ; 1972 ; 1976 ; 1979 ; 1983 ; 1987 ; 1992 ; 1994 ; 1996 ; 2001 ; 2006 ; 2008 ; 2013.
Tekst:
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
International organisering
Italien var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System,EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Italy.
Værnepligt: Nej, ikke siden 2004.WRI: Country report and updates: Italy.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Der er amerikanske kernevåben i Italien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
The War Profiteers - War Crimes, Kidnappings & Torture: The Kidnapping of Abu Omar aka Hassan Mustafa Osama Nasr
- http://www.expose-the-war-profiteers.org/CIA/activities/kidnapping/abu_omar/history.htm
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: Adbusters Media Foundation - http://www.adbusters.it/pages/index.php
Religion: Thomas Aquinas 1225?-1274 Summa Theologiae.
- http://www.archive.org/search.php?query=Thomas%20Aquinas%20AND%20mediatype%3Atexts
Sociale forhold:
Uddannelse: Galileo Galilei (1564 - 1642) italiensk filosof, fysiker og astronom.
Bibliografi: - http://worldcat.org/identities/lccn-n79-3254
The complete works (20 vol.) of Galileo Galilei from the Museo Galileo. Italian 12.100 s.
- https://archive.org/details/LeOpereDiGalileo
Galileo Galilei, His life and his works. / : Raymond J. Seeger. - Oxford : Pergamon Press, 1966.
- https://archive.org/details/GalileoGalileiHisLifeAndHisWorks
Maria Montessori. Leonardo da Vinci, 1452-1519.
Bibliografia vinciana : 1885-1919 1919.
- http://archive.org/details/bibliografiavinc00beltuoft
Rigollot, Marcel Jerôme: Catalogue de l'oeuvre de Léonard de Vinci 1849.
- http://archive.org/details/cataloguedeloeuv00rigo
Müntz, Eugène: Leonardo da Vinci, artist, thinker and man of science I-II.
- London : W. Heinemann; 1898. - 392+ 392 s.
- http://archive.org/details/leonardodavincia01munt , og
- http://archive.org/details/leonardodavincia02mn
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, olie.
Import af olie fra Iran. U.S. Energy Information Administration: Country Analyses Briefs, Iran, 2012. - 13 s.
- http://www.eia.gov/emeu/cabs/Iran/pdf.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport / Fábricas de armas, comércio de armas e-transporte:
Expal - Maxam. - http://www.maxam-corp.com/en/expal
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database: Sydkorea.
- http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers
Eksport af våben til Libyen, 2013 ; Rusland 2014.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum , Washington Post 17/6/14.
Eksport af våben til Ungarn i mellemkrigsårene.
Import af store våbensystemer fra: USA.
Våbeneksport til Irak / Arms exports to Iraq / Les exportations d'armes vers l'Irak/ Exportaciones de armas a Irak / Exportação de armas para o Iraque / Waffenexporte in den Irak.
Dødens spekulanter / The death lobby : hvordan Vesten bevæbnede Irak. / : Kenneth R. Timmerman. Vinten 1992.
Om hvordan våbenfabrikker i USA, Brasilien, Egypten, Frankrig, Italen, Polen, Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Sydafrika, Vesteuropa, Vesttyskland, Østrig, i årevis leverede kemiske våben, giftgas og konventionelle våben til Irak.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page