Italien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydeuropæisk  republik med grænser til Frankrig, San Marino, Schweiz, Slovenien, Vatikanstaten og Østrig og med kystlinjer til Middelhavet. Po dalen. Eolie-øerne. Lampedusa. Elba.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Eastern European National Minorities, 1919-1980. A Handbook.
- https://archive.org/details/ERIC_ED257741
'Historical summaries and annotated bibliographies are provided for chapters focusing on national minorities in Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, Italy and Austria, Bulgaria, and Albania between 1919 and 1980. Chapter 1, "Eastern European National Minorities, 1919-1980" (Stephen M. Horak), includes an historical summary focusing on demographic problems and changes, political implications and problems of the interwar period, World War II, and the post-World War II period. The historical summary in Chapter 2, "National Minorities in Poland, 1919-1980" (Kenneth C. Farmer, David Crowe, and Richard Blanke) presents selections on minorities in interwar Poland, 1919-1939; World War II and the Nazi Occupation, 1939-1945; and national minorities in the Polish People's Republic, 1945-1980. Annotated bibliographic citations are categorized under general works, Ukranians, Jews, Belorussians, Germans, and Lithuanians. Remaining chapters present historical summaries and bibliographies under the following titles: "National Minorities in Czechoslovakia, 1919-1980" (Josef Kalvoda and David Crowe); "National Minorities in Hungary, 1919-1980" (Martin L. Kovacs and David Crowe); "National Minorities in Romania, 1919-1980" (Stephen Fischer-Galati); "National Minorities in Yugoslavia, 1919-1980: Linguistic Minorities from an Economic Perspective" (Toussaint Hocevar and David Crowe); "The Slovene and Croat Minorities in Italy and Austria, 1945-1980" (Toussaint Hocevar); "National Minorities in Bulgaria, 1919-1980" (Peter John Georgeoff and David Crowe); "National Minorities in Albania, 1919-1980" (Stephen M. Horak); and "Nationality Research Centers in Eastern European Countries" (Theodor Veiter). (LH)'.
Historie: Oldtiden. Palæontologi. Astronomi kulturarv og arkæoastronomi. Helleristninger / petroglyph. Runesten og klippetegninger i Valcamonica nord for Bergamo. Jordhulerne "I Sassi" di Matera. Etrurien og Etruskerne, herunder Liber Linteus. Kelterne. Romeriget, Nuraghi´erne på Sardinien. Pompei. Det galliske imperium (Imperium Galliarum), 260-274. Vandalerne. Katakomber.
The stone and bronze ages in Italy and Sicily 1909. - 580 s.
- http://archive.org/details/stonebronzeagesi00peetuoft
Middelalderen. Emiratet Sicilien, 965-1072. Kongeriget og sømagten Aragon 1137–1716. Seborga, Det lombardiske forbund, Kongedømmet Napoli, Den Parthenopæiske Republik 1799-1800, Kongeriget Italien, Pavestaten.
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion, aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, à la guerre, à la marine, aux métiers, aux monnaies, poids et mesures, etc. etc., et en général à la vie publique et privée des anciens. / Charles-Victor Daremberg & Edmond Saglio ;continué par E. Pottier et G. Lafaye 1873-1919, 5 tomes en 10 vol. - http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/index.xsp , og
- http://www.archive.org/details/pt1dictionnaired01dare
Dictionnaire des antiquités romaines et grecques : accompagné de 2,000 gravures d'apès l'antique : représentant tous les objets de divers usages d'art et d'industrie des grecs et des romains 1861. / Anthony Rich.
- http://www.archive.org/details/dictionnairedesa00rich
Barthold Georg Niebuhr: Lectures on the History of Rome: From the Earliest Times to the Fall of the Western Empire 1852.
http://www.archive.org/details/lecturesonhisto02schmgoog
Titus Livius Livy, The History of Rome by Titus Livius. Translated from the Original with Notes and Illustrations by George Baker, A.M.. First American, from the Last London Edition, in Six Volumes New York: Peter A. Mesier et al., 1823.
http://oll.libertyfund.org/title/170
Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, s. 323.
Erik Petersen, Liviana. Titus Livius’ Romerske Historie i tabte, hele og dele af håndskrifter i Danmark. I: Fund og forskning, 44, 2005, s. 7-42
Kolonier og protektorater
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Hørup, Ellen: Ethiopia, member of the League of Nations?
Paul Leroy-Beaulieu : Contemporary Wars, 1853-1866: Statistical Researches Respecting the Loss of Men and Money ... 1869.
http://www.archive.org/details/contemporarywar00englgoog
Krigen i Syditalien 1860.
http://www.archive.org/details/krigenisyditali00srgoog
Fascismen 1922-1945. Antikomiternpagten med Japan og Tyskland 1937 retet mod Sovjetunionen. Besættelsen af Albanien 1939.
Den kolde krig: Italien har modtaget bistand via den amerikanske Mutual Defense Assistance Act / den gensidige forsvarsbistandslov. Comiso.
Tekst.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Associazione Museo Italiano per la Pace.
Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie Bind 1. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, 2007 - ISBN: 87-17-05308-0
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Odeon 24 - Bravo Produzioni Televisive S.r.l,
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Introduction to a catalogue of the early Italian prints in the British museum 1886.
- http://www.archive.org/details/introductiontoa00fishgoog
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Corriere della Sera 1876-.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Harris, Henriette: Rabelagtige portrætter : 'Renæssancens ansigter', der er et samarbejde mellem Bode Museum og Metropolitan Museum of Art, kandiderer til titlen som årets udstilling i Berlin. I: Information, 09/10/2011. Leonardo da Vinci, 1452-1519 - http://commons.wikimedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
Film: Cinecittà Luce (Roma)
- www.cinecitta.com
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Operation rene hænder, 1992.
Frese, Mads: Wikipedia lukker i protest i Italien Den italienske regerings forslag til en ny offentlighedslov vil medføre en indskrænkning af informationsfriheden, som ifølge kritikere tangerer censur: 'Verden begynder at betragte os med berettiget mistro,' hævder juristen Stefano Rodotà. Lagt på information.dk 7. oktober 2011. Bragt i den trykte udgave 8. oktober 2011 på side 8 i 1. sektion.
italiensk wikipedia, 2011
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament:
Parlamentsvalg: 1946, 1948 ; 1953 ; 1958 ; 1963 ; 1968 ; 1972 ; 1976 ; 1979 ; 1983 ; 1987 ; 1992 ; 1994 ; 1996 ; 2001 ; 2006 ; 2008 ; 2013.
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Italien var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System,EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Italy.
Værnepligt: Nej, ikke siden 2004.WRI: Country report and updates: Italy.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Der er amerikanske kernevåben i Italien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
The War Profiteers - War Crimes, Kidnappings & Torture: The Kidnapping of Abu Omar aka Hassan Mustafa Osama Nasr
- http://www.expose-the-war-profiteers.org/CIA/activities/kidnapping/abu_omar/history.htm
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: Adbusters Media Foundation - http://www.adbusters.it/pages/index.php
Religion: Thomas Aquinas 1225?-1274 Summa Theologiae.
- http://www.archive.org/search.php?query=Thomas%20Aquinas%20AND%20mediatype%3Atexts
Sociale forhold:
Uddannelse: Galileo Galilei (1564 - 1642) italiensk filosof, fysiker og astronom.
Bibliografi: - http://worldcat.org/identities/lccn-n79-3254
The complete works (20 vol.) of Galileo Galilei from the Museo Galileo. Italian 12.100 s.
- https://archive.org/details/LeOpereDiGalileo
Galileo Galilei, His life and his works. / : Raymond J. Seeger. - Oxford : Pergamon Press, 1966.
- https://archive.org/details/GalileoGalileiHisLifeAndHisWorks
Maria Montessori. Leonardo da Vinci, 1452-1519.
Bibliografia vinciana : 1885-1919 1919.
- http://archive.org/details/bibliografiavinc00beltuoft
Rigollot, Marcel Jerôme: Catalogue de l'oeuvre de Léonard de Vinci 1849.
- http://archive.org/details/cataloguedeloeuv00rigo
Müntz, Eugène: Leonardo da Vinci, artist, thinker and man of science I-II.
- London : W. Heinemann; 1898. - 392+ 392 s.
- http://archive.org/details/leonardodavincia01munt , og
- http://archive.org/details/leonardodavincia02mn
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, olie.
Import af olie fra Iran. U.S. Energy Information Administration: Country Analyses Briefs, Iran, 2012. - 13 s.
- http://www.eia.gov/emeu/cabs/Iran/pdf.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport
/ Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport:
Expal - Maxam. - http://www.maxam-corp.com/en/expal
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database: Sydkorea.
- http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers
Eksport af våben til Libyen, 2013 ; Rusland 2014.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum , Washington Post 17/6/14.
Eksport af våben til Ungarn i mellemkrigsårene.
Import af store våbensystemer fra: USA.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page