Ungarn

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Mellemeuropæisk  republik med grænser til Kroatien, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Ukraine og Østrig. Transsylvanien. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Tabula Hungariae - László Irmédi-Molnár: The Earliest Known Map of Hungary. I: Imago Mundi. 18. 1964 53-59. s. Lazarus secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work. / Lajos Stegena. Budapest, 1982. -114. s. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn 1786.
http://www.archive.org/details/geographischhis00koragoog
Das Königreich Ungarn: Ein topographisch-historisch-statistisches Rundgemälde, das ganze dieses ... 1833.
http://www.archive.org/details/dasknigreichung00thiegoog
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Geyer, Arthur: A Bibliography of persecution of Jews in Hungary, 1945-1958. 1958.
- http://www.archive.org/details/ABibliographyOfPersecutionOfJewsInHungary
Seton-Watson, Robert William: Racial problems in Hungary 1908.
- http://archive.org/details/racialproblemsin00setouoft
Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina 1881.
- http://www.archive.org/details/dierumneninung00slavuoft
Historie: Oldtiden. Middelalderen. Lajtabánság 1921.
Tekst.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Alfred-Maurice de Zayas: A Terrible Revenge: The Ethnic Cleansing of the East European Germans, 1944-1950, 1992.
http://www.archive.org/details/A-Terrible-Revenge
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (Budapest) 1957 ff
- http://mandarchiv.hu/
Teater:
Politik: Acton Collection : Class 34: Germany, Austria, and Hungary 1908. - 468 s. / Cambridge University Library; Acton, John Emerich Edward Dalberg Acton, Baron, 1834-1902.
- http://archive.org/details/a544738500actouoft
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Ungarn var medlem af Folkeforbundet og er medlem af EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Hungary.
Værnepligt: Nej, ikke i fredstid. WRI: Country report and updates: Hungary.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Det Kongelige Ungarske Gendarmeri 1881-?
Fredsbevægelser, herunder Rosika Schwimmer:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Ungarn er nede på 14 anerkendte trossamfund. / Ota Tiefenböck |I: Kristeligt Dagblad, 13. januar 2012 'Ungarsk religionslov, som er trådt i kraft ved årsskiftet, anerkender kun 14 trossamfund. Mens nogle mener, at loven er diskriminerende og en trussel mod religionsfrihed, tager andre det med ro. I 2011 havde Ungarn 362 registrerede og statsanerkendte kirke- og trossamfund. Ved årsskiftet, hvor Ungarns nye religionslov trådte i kraft,blev antallet reduceret til kun 14. '
Sociale forhold:
Uddannelse: Lászlo Németh Central-European Folk Academy, Sopron.
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser: inflationen Kipper- og Wippertiden / Kipper-und-Wipperzeit 1621-1623.
E. Ladewig Petersen: Nyt fra trediveårskrigen:
3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og den westfalske fred. Historisk tidssrkift: 1999:2.
http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_446.pdf
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af våben fra Italien i mellemkrigsårene.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page