Bulgarien

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Sydøsteuropæisk republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Makedonien, Rumænien, Serbien og Tyrkiet og med kystlinje til Sortehavet. Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Historie: Oldtiden. Forhistorisk bjergkunst / Rock Art: Magoura hulen. Den romersk provins Dacia / Dakien. Middelalderen. Katakomber.
Det autonome fyrstedømme Bulgarien 1878-1908.
Østrumelien eller den »autonome provins« Østrumelien / Rumelien / romerlandet eller [tyrkisk] Balkan og Anatolien. Kongeriget Bulgariens uafhængighedserklæring 1908.
Militærkup: 1923, 1934, 1944.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
De sidste Kampe i Bulgarien. Historisk Arkiv, 1886.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
Nyt bulgarsk kommunistparti var forbudt med urette
Bulgarien må affinde sig med, at et politisk parti ikke uden videre kan forbydes blot fordi det kalder sig kommunistisk. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt en krænkelse af foreningsfriheden ved det forbud, som Bulgariens Højesteret i for ti år siden havde nedlagt mod det nydannede Bulgariens Kommunistiske Parti, som en vis Anguel Tsonev Anguelov sammen med 49 andre søgte at få registreret som parti i 1996.
Case of Tsonev v. Bulgaria (Application no. 45963/99) Judgment, Strasbourg 13 April 2006
Fem års chikane af makedonsk organisation i Bulgarien krænkede forsamlingsfriheden
'Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tilkendt to pro-makedonske organisationer i Bulgarien, Den Forenede Makedonske Organisation (UMO Ilinden) ved formanden Yordan Ivanov og Den Forenede Makedonske Organisation (UMO Ilinden – PIRIN) sammenlagt 12.000 euro (90.000 kr.) for den krænkelse af deres - og forsamlingsfrihed, som bulgarske myndigheder havde udsat dem for i perioden 1990-2003.' Case of the United Macedonian Organisation Ilinden – pirin and others v. Bulgaria (Application no. 59489/00) Judgment, Strasbourg 20 October 2005
International organisering
Bulgarien var medlem af Folkeforbundet og senere af Warshawapagten under den kolde krig.
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE. Bulgarien og tiltrædelsen af Den europæiske union. (3. reviderede udgave), 1999. - 18 s.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Bulgaria.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Bulgaria.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer / Natural resources: Kul.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport: Expal - Maxam.- http://www.maxam-corp.com/en/expal
Bulgarian arms sales in 2010 amounted to 259 million euros
novinite, July 20, Bulgaria’s 2010 Arms Exports Amounted to EUR 260 M
A report produced by an inter-ministerial export control commission shows that the prime recipients for Bulgarian arms in 2010 were India, the United States, Egypt, and the Czech Republic. Three hundred and thirty-nine export permits were issued during 2010 and only two permits were refused. The report will be published by the Ministry of Economy, Energy, and Tourism after it is presented to Parliament. The figure of 259 million euros represents a large decline in exports from the 1980s, when a peak of $1 billion in annual sales was recorded. Human Rights Watch, Bulgaria: Money Talks - Arms Dealing with Human Rights Abusers, 1 April 1999, D1104, available at:
- http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a7f80.html [accessed 22 March 2012]
'Bulgaria has earned a reputation as an anything-goes weapons bazaar where Kalashnikov assault rifles, mortars, antitank mines, ammunition,explosives and other items are available for a price, no matter who the buyers are or how they might use the deadly wares. In the 1990s Bulgaria has been a weapons source for armed forces in Iraq, the former Yugoslavia, Angola, and Rwanda, among other countries.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page