Bulgarien

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Bulgarien er en Sydøsteuropæisk republik beliggende på Balkan med grænser til Grækenland, Makedonien, Rumænien, Serbien og Tyrkiet og med kystlinje til Sortehavet.
Geografihistoriske fremstillinger:
Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Bulgariens Historie: Oldtiden / Antiquity. Forhistorisk bjergkunst / Rock Art: Magoura hulen. Den romersk provins Dacia / Dakien.
Middelalderen.
Katakomber. Det ottomanske rige.
Det autonome fyrstedømme Bulgarien 1878-1908.
Østrumelien eller den »autonome provins« Østrumelien / Rumelien / romerlandet eller [tyrkisk] Balkan og Anatolien. Kongeriget Bulgariens uafhængighedserklæring 1908.
Militærkup: 1923, 1934, 1944.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
Tekst:
International organisering
Bulgarien var medlem af Folkeforbundet og senere af Warshawapagten under den kolde krig.
Hult, Berndt: Europas röda arméer. - Stockholm: Hörsta, 1953. - 180 s.
og er aktuelt medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, EU, Europarådet, FN, NATO, OSCE. Bulgarien og tiltrædelsen af Den europæiske union. (3. reviderede udgave), 1999. - 18 s.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Bulgaria.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Bulgaria.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer / Natural resources: Kul.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Expal - Maxam.
- http://www.maxam-corp.com/en/expal
Bulgarian arms sales in 2010 amounted to 259 million euros
novinite, July 20, Bulgaria’s 2010 Arms Exports Amounted to EUR 260 M
A report produced by an inter-ministerial export control commission shows that the prime recipients for Bulgarian arms in 2010 were India, the United States, Egypt, and the Czech Republic. Three hundred and thirty-nine export permits were issued during 2010 and only two permits were refused. The report will be published by the Ministry of Economy, Energy, and Tourism after it is presented to Parliament. The figure of 259 million euros represents a large decline in exports from the 1980s, when a peak of $1 billion in annual sales was recorded. Human Rights Watch, Bulgaria: Money Talks - Arms Dealing with Human Rights Abusers, 1 April 1999, D1104, available at:
- http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a7f80.html [accessed 22 March 2012]
'Bulgaria has earned a reputation as an anything-goes weapons bazaar where Kalashnikov assault rifles, mortars, antitank mines, ammunition,explosives and other items are available for a price, no matter who the buyers are or how they might use the deadly wares. In the 1990s Bulgaria has been a weapons source for armed forces in Iraq, the former Yugoslavia, Angola, and Rwanda, among other countries.'
Eksport af våben til Afghanistan:
Amnesty International: Afghanistan: Arms Proliferation fuels further abuse, 2008.
- https://www.amnesty.ie/news/afghanistan-arms-proliferation-fuels-further-abuse

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page