Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder

Ankenævn oprettet 1991 under: Uddannelsesstyrelsen i Undervisningsministeriet.
Nu under: Erhvervsministeriet.
Forsat fra: Ankenævnet vedrørende Læresteder og Praktikvirksomheder.
Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, 2007.
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder træffer afgørelse af klager over, at en virksomheds ansøgning om godkendelse som praktiksted efter erhvervsuddannelsesloven § 46, stk. 1, ikke fuldt ud er imødekommet.
Se også: Erhvervsuddannelser ; Erhvervsuddannelsesrådet ; lærling ; praktik ; socialpolitik ; virksomhed.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page