Uddannelsesstyrelsen

Historisk Styrelse oprettet 1998 under Undervisningsministeriet.
Fra 2011 under: Ministeriet for Børn og Undervisning.
Ophævet 2011
Uddannelsesstyrelsen havde ansvaret for alle forvaltningsopgaver og rådgivning af ministeren i forhold til den indholdsmæssige side af uddannelsessystemet. Styrelsen udformede lovgivning om uddannelsernes indhold, udviklede den pædagogiske del, satte uddannelsesmål, førte tilsyn inden for de respektive uddannelsesområder og rådgav ministeren om indholdsmæssige spørgsmål. Styrelsen havde alle uddannelsesråd og -nævn knyttet til sig. Styrelsen var inddelt i følgende uddannelsesområder: grundskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, folkeoplysning og voksenuddannelse.
Se også: Ankenævnet vedrørendePraktikvirksomheder ; Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page