Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævn oprettet 2013 under: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Forsat fra: Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.
Forslag Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, 2013.
§ 1. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er klageinstans for administrative afgørelser inden for statens uddannelsesstøtteordninger, i det omfang det er fastsat ved lov.
Se også: Gæld ; studiegæld ; SU.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page