Arkitektnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1975 under Byggestyrelsen.
Fra 1990 under Bygge- og Boligstyrelsen i Boligministeriet.
Nedlagt 2007.
Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter (Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark), 2007.
Lov nr. 202 af 28. maj 1975 om registrerede arkitekter ophæves.
Betænkning 1272
Som følge af lovens ophævelse nedlægges Arkitektnævnet, der afgør spørgsmål om optagelse i og sletning af registret. Der er ikke længere behov for nævnet, da registreringsordningen er blevet overflødig.
Se også: Arkitektur.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page