Banestyrelsen

Historisk styrelse oprettet 1997 under Trafikministeriet.
Fortsættes 2004 som: Banedanmark.
Fortsat fra DSB.
Lov om Banestyrelsen m.v., 1996.
§ 1. Trafikministeren opretter med virkning fra 1. januar 1997 en Banestyrelse under Trafikministeriet med det formål at varetage statens jernbaneinfrastruktur.
§ 2. Banestyrelsen varetager bl.a. følgende opgaver:
1) Drift og vedligeholdelse af statens jernbaneinfrastruktur.
2) Udbygning af statens jernbaneinfrastruktur.
3) Styring af trafikken på jernbanenettet.
4) Tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet til de enkelte jernbaneoperatører.
5) Opkrævning af afgifter for jernbaneoperatørers benyttelse af jernbaneinfrastrukturen.
Navneskiftet markerede, at der ikke længere var tale om en styrelse, men om en statsejet virksomhed med egen bestyrelse.
Se også: Jernbane.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser ; råd.

Litteratur

Beretning om 7 sager (om Banedanmark) forelagt for Folketingets Finansudvalg. Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget. / : Rigsrevisionen, 2005.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page