Bemandingsnævnet for Visse Havanlæg

Historisk ankenævn oprettet i 1981 under: Energiministeriet.
Nedlagt 2005?
Lov om visse havanlæg, 1981
Besvarelse af spørgsmål 119 (alm. del – bilag 418) stillet af Det Energipolitiske udvalg den 28. juni 2002.
Nævnet behandler klager over Energistyrelsen afgørelser om godkendelse af bemandings- og organisationsplaner for havanlæg. Nævnets afgørelser har som oftest principiel karakter.
Forslag til Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (Offshoresikkerhedslov).
Det foreslås, at Bemandingsnævnet nedlægges.
Se også: Besætning ; Energiklagenævnet..
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page