Bibeskæftigelsesnævnet

Nævn oprettet 2007 under: Justitsministeriet
Bekendtgørelse om forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet, 2007.
§ 2. Bibeskæftigelsesnævnet varetager de opgaver, der er anført i retsplejelovens §§ 47a-47d. Bibeskæftigelsesnævnet er beskrevet i Betænkning 1465
Se også: Beskæfigelse ; dommer.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page