Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Comorerne
/ The Comoros
/ Den Islamiske Forbundsrepublik
Comorerne
/ l'Union des Comores
/ République fédérale islamique des
Comores

Geografi: Comorerne er en tropisk afrikansk østat i Det indiske ocean og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, beliggende mellem Mozambique og Madagascar. Republikken Comorerne består af vulkanøerne Grande Comore, Anjouan og Mohéli, mens Mayotte er et fransk departement
Atlas of the Comoros
Comorernes kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Comorerne er medlem af Alliancen af Små Østater, Den arabiske liga, FN, the Indian Ocean Commission.
Forsvar / militær: : Armée nationale de développement. SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Comores.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Comores.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam (statsreligion), lidt kristne og hinduer.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:
Union of the Comoros: Selected Issues and Statistical Appendix. / : 2004 International Monetary Fund.
- https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04233.pdf
Imports
'Imports are dominated by basic food products, key commodities, and investment goods in support of economic activity. Rice, meat, petroleum, cement, iron, and steel represent approximately half of total imports. France, South Africa, Pakistan, and Kenya are the main suppliers to the Comoros.
Exports
Exports are highly concentrated in vanilla, cloves, and ylang-ylang

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page