cement

Latin: Hydraulisk bindemiddel og byggemateriale, mørtel bestående af 3/4 kalk og 1/4 ler.
Cement bruges bl.a. til fremstilling af beton og eternit.
Cement er kendt siden olstiden og i alle kulturer.
Den danske cementindustris historie er omtalt i Betænkning 243.
Betegnelsen cement omfatter forskellige såkaldte hydrauliske bindemidler, der har den fælles egenskab, at de hærdner med vand i modsætning til f. eks. kalkmørtel, der hærdner under påvirkning af luftens kulsyre. Der findes flere former for cement, men langt den mest anvendte er portland-cement, som også er den vare, der fremstilles af de danske cementfabrikker.
Der produceres cement ifølge The European Cement Association bl.a. i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland og USA.
Se også: Asbest ; Boneloc-sagen ; bunker ; hangar.

Litteratur

Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold og F.L. Smidth-koncernen. / : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1959.
FLSmidth - et eventyr i cement. / : Søren Ellemose. Jyllands-Posten, 2005 FLS-klanen : historien om Chr. Kjær og familierne bag Danmarks største industrivirksomhed.
/ : Eigil Evert. Børsen, 2009.
Historic concrete structures in New Zealand: Overview, maintenance and management Peter Reed, Kate Schoonees and Jeremy Salmond. Science & Technical Publishing, Department of Conservation, 2008.
Rapport om Sundhedsstyrelsen rolle i Boneloc-sagen. / : Lars Nordskov Nielsen. Sundhedsministeriet,1998.
When China awakens - : dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig. / : Morten Pedersen (f. 1973-11-12). Nordjyllands Historiske Museum , Syddansk Universitetsforlag, 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page