cement

Latin: Hydraulisk bindemiddel og byggemateriale, mørtel bestående af 3/4 kalk og 1/4 ler.
Cement bruges bl.a. til fremstilling af beton og eternit.
Cement er kendt siden olstiden og i alle kulturer.
Den danske cementindustris historie er omtalt i Betænkning 243.
Betegnelsen cement omfatter forskellige såkaldte hydrauliske bindemidler, der har den fælles egenskab, at de hærdner med vand i modsætning til f. eks. kalkmørtel, der hærdner under påvirkning af luftens kulsyre. Der findes flere former for cement, men langt den mest anvendte er portland-cement, som også er den vare, der fremstilles af de danske cementfabrikker.
Brugen af cement til genopbygning af ruiner vil forøge drivhusgasudledningerne fra cementindustrien.
Der produceres cement ifølge The European Cement Association bl.a. i Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland og USA.
Se også: Asbest ; Boneloc-sagen ; bunker ; hangar.

Litteratur

Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold og F.L. Smidth-koncernen. / : afgivet af den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte trustkommission, 1959.
FLSmidth - et eventyr i cement. / : Søren Ellemose. Jyllands-Posten, 2005 FLS-klanen : historien om Chr. Kjær og familierne bag Danmarks største industrivirksomhed.
/ : Eigil Evert. Børsen, 2009.
Historic concrete structures in New Zealand: Overview, maintenance and management Peter Reed, Kate Schoonees and Jeremy Salmond. Science & Technical Publishing, Department of Conservation, 2008.
Rapport om Sundhedsstyrelsen rolle i Boneloc-sagen. / : Lars Nordskov Nielsen. Sundhedsministeriet,1998.
When China awakens - : dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig. / : Morten Pedersen (f. 1973-11-12). Nordjyllands Historiske Museum , Syddansk Universitetsforlag, 2018

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page