Tyrkiet

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk, asiatisk og mellemøstlig  republik med grænser til Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Georgien, Grækenland, Irak, og Syrien og med kystlinjer til Middel­havet og Sortehavet. Bosporusstrædet mellem Middelhavet og Sortehavet adskiller Europa fra Asien. Lilleasien. Republikken Hatay indlemmes i Tyrkiet i 1939.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph. Troja, hittitterne, ionerne, Frygien, Lydien, Perserriget, De hellenistiske riger, galaterne, Romerriget herunder Lykien. Palmyre imperiet 270–273. Middelalderen. Katakomber. Byzans, seldsjukkerne fra Seljuk Sultanatet 1037-1194.
A Rare Thirteenth Century History of the Seljuqs. / Edward Granville Browne.
'This article appeared in the Journal of the Royal Asiatic Society (1902) pp. 567-610 and 849-887. It is a translation and sometimes summary of the text of a rare or unique Persian manuscript which presents a history of the Seljuqs from the beginning of the dynasty down to the author's own time, around 1197. It was written in the year 1202-3. The manuscript itself is also 13th century, dated A.H. 635 (A.D. 1238). Based on oral traditions and state archives, it includes invaluable historical and anecdotal information about the Seljuq dynasty, and concludes with a variety of unusual entries on topics such as the different forms of chess, the ethics of wine-drinking, various sports notably riding and archery, the principles of writing, calligraphy, the keeping of state accounts, etc.'
World Heritage Sites in Turkey: Current Status and Problems of Conservation and Management Türkiyé deki Dünya Mirasi Alanlari: Koruma ve yönetimde güncel durum ve sorunlar Mehmet Somuncu ; Turgut Yigit. Cografi bilimler dergisi CBD 8 (1), 1-26 (2010).
- http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/33/1339/15512.pdf
Danish National Research Foundation's Centre for Black Sea Studies 2002 - http://www.pontos.dk/
Eksempel: På randen af det ukendte. / Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen & George Hinge. Aarhus University Press 2003.
- http://www.pontos.dk/publications/books/Sortehavsstudier1
'Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot ca. 484-425 f.Kr., Xenofon ca. 430-355 f.Kr., Strabon ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr., Ptolemaios ca. 100-170 e.Kr. og Ammianus Marcellinus ca. 330-400 e.Kr..'
Tyrkiet var senere en del af Det ottomanske rige til og med første verdenskrig. Den kurdiske republik Ararat 1927-1931. The King-Crane Commission Report, August 28, 1919 : Report of [the] American section of Inter-allied Commission of mandates in Turkey. An official United States govern-ment report by the Inter-allied Commission on Mandates in Turkey. American Section.
- http://www.ipcri.org/files/kingcrane.html
Neuwe Chronica türckischer Nation von Türcken selbs beschrieben: volgendts gemehrt vnnd in vier Bücher ab-getheilt. Das erst, Gitabi Teuarichi, Chronic oder Zeitbuch der Fürsten osmanischen stammens, von ihrem Ursprung .. biss auff den Sultan Suleiman Chan vnd das 1550. Jar Christi: welches... Herr Jeronymus Beck von Leopoldstorff [et]c. im nechst folgenden 1551. Jar von Constantinopol mit sich bracht. Das ander, von türckischen Geschichten, die nach dem 1550. Jar Christi biss auffs 1590. sich zugetragen. Das dritt, Pandectes türckischer Histori, das ist, vollkomner Bericht allerley türckischer Sachen vnd Erklärung der-selben. Das viert, Etliche particular Beschreibungen merck-licher vnd zur türckischen Histori gehörigen Geschicht. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, Bey Andres Wechels seligen Erben, nemlich Claudi de Marne vnd Johan Aubri, 1590. - 574 s.
- http://archive.org/details/neuwechronicatrc00leun
'Enlarged German ed. of the author's Annales sultanorum Othomanidarum. Book 1 Gitabi teuarichi is H. Caudir's German translation of Muhiddin Mehmet's Tarih-i Al-i Osman Short text. Library's copy bound with: Erste Theil der Hoffhaltung des türckhischen Keysers.
- Basel : Sebastian Henrichpetri, 1578.'
Militærkup: 1960, 1971, 1980, 1997.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Green F.V. The Russian Army and Its Campaigns in Turkey in 1877–78 (New York 1879).
- https://archive.org/details/russianarmyitsca00greeuoft
Den kolde krig / the Cold War
Tyrkiet var medlem af CENTO. Trumandoktrinen. Treaty of Friendship and Collaboration Between the Federal People's Republic of Yugoslavia, the Kingdom of Greece and The Turkish Republic, Signed at Ankara, on 28 February 1953.
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/firbalk.htm
Der er amerikanske flybaser og kernevåben i Tyrkiet ved Incirlik. De amerikanske Thor mellemdistaneraketter i Tyrkiet blev i 1960erneskiftet ud med Polaris ubåde der blev stationeret i Middelhavet. Nu er der, ifølge , U.S. Nuclear Weapons in Europe A Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War Planning 2005, 90 amerikanske atombomber i Tyrkiet The status of U.S. nuclear weapons in Turkey. By Alexandra Bell and Benjamin Loehrke. Bulletin of the Atomic Scientists,november 2009.
- http://www.thebulletin.org/web-edition/features/the-status-of-us-nuclear-weapons-turkey og
- http://nukestrat.com/pubs/EuroBombs.pdf
Kultur:
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
A hand-list, arranged alphabetically under the titles, of the Turkish and other printed an lithographed books presented by Mrs. E.J.W. Gibb to the Cambridge university library, comp. by Edward G. Browne. (1906).
- http://archive.org/details/ahandlistarrang00librgoog
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Film:
Teater:
Politik
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Tyrkiet var medlem af Folkeforbundet og er er medlem af Europarådet, FN, NATO, OSCE.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Turkey.
Værnepligt: Turkey WRI: Country report and updates: Turkey.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam, herunder Alawisme.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Toplum Sorunlarini Arastirma Merkezi.
Universiteter:
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, kul, magnetjernsten eller magnetit, olie.
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page