Rusland

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk, asiatisk republik, herunder enklaven Kaliningrad, med grænser til Norge i nord, Finland, Estland, Georgien, Hviderusland, Letland, Polen, Ukraine, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kina, Mongoliet og Nordkorea og med kystlinjer til Barentshavet, Beringstrædet og Beringshavet,, De Longstrædet, Finske bugten, Hvidehavet, Det nordlige ishav, Det japanske hav, Karahavet, Det kaspiske hav, Laptevhavet, Det okhotske hav, Sortehavet, Stillehavet, Østersøen og Det østsibiriske hav.
Karelen, Kaukasus, Kola-halvøen, Sibirien herunder Trans-baikalien og Bajkalsøen. Den Jødiske autonome Oblast / Jewish Autonomous Oblast. Geografihistoriske primærkilder: Vitus J. Bering og de russiske opdagelsesrejser fra 1725-43 1885.
- http://www.archive.org/details/cihm_15426
Gerhard Friedrich Müller: Sammlung rußischer Geschichte. Sankt Petersburg 1732–1764.
- http://gdz.sub.uni-goettingen.de/en/dms/load/toc/?PPN=PPN331635313
P. v. Havens ... Nye og forbedrede Efterrætninger om det Russiske Rige efter nöyere Kundskab som han har indsamlet paa hans sidste reyse. Förste[-anden] Deel 1747. 548+ 531 s.
- http://www.archive.org/details/8NN1137NOR
Dansk forskning ved Natasha Okhotina Lind og Peter Ulf Møller om Vitus Bering udgives i Moskva, Slavisk Institut, Aarhus Universitet 2001.
Geografihistoriske fremstillinger: Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
UNESCO: Lake Baikal - http://whc.unesco.org/en/list/754
'Situated in south-east Siberia, the 3.15-million-ha Lake Baikal is the oldest 25 million years and deepest 1,700 m lake in the world. It contains 20% of the world's total unfrozen freshwater reserve. Known as the 'Galapagos of Russia', its age and isolation have produced one of the world's richest and most unusual freshwater faunas, which is of exceptional value to evolutionary science.'
A new bathymetric map of Lake Baikal. MORPHOMETRIC DATA. INTAS Project 99-1669.Ghent University, Ghent, Belgium; Consolidated Research Group on Marine Geosciences CRG-MG, University of Barcelona, Spain; Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russian Federation; State Science Research Navigation-Hydrographic Institute of the Ministry of Defense, St.Petersburg, Russian Federation". Ghent University, Ghent, Belgium.
- http://users.ugent.be/~mdbatist/intas/morphometry.htm
Natur: Don, Volgafloden. Uralbjergene. Vulkaner og gejsere. Skov: Taiga. World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker. The Peace Palace Library:
Bibliography on Water Resources and International Law. .
Heer, Oswald: Flora fossilis Arctica = Die fossile Flora der Polarländer I-IV (1868).
- http://archive.org/details/florafossilisarc01heer
'Bd. I. Die in Nordgrönland, auf der Melville-Insel, im Banksland, am Mackenzie, in Island und in Spitzbergen entdeckten fossilen pflanzen; mit einem anhang über versteinerte hölzer der arctischen zone, von dr. C. Cramer -- Bd. II. Fossile flora der Bären-insel (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. IX, no. 5) Flora fossilis alaskana (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 8, no. 4) Die miocene flora und fauna Spitzbergens (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 8, no. 7) Contributions to the fossil flora of north-Greenland (Phil. trans. Royal society. V. CLIX) -- Bd. III. Beiträge zur steinkohlen-flora der arctischen zone (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 12, no. 3) Die kreideflora der arctischen zone (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 12, no. 6) Nachträge zur miocenen flora Grönlands (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 13, no. 2) Uebersicht der miocenen flora der arctischen zone -- Bd. IV. Beiträge zur fossilen flora Spitzbergens, mit einem anhang: Uebersicht der geologie des Eisfiordes und des Bellsundes von A.E. Nordenskiöld (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 14, no. 5) Beiträge zur Jura-flora Ostsibiriens und des Amurlandes (Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, VII. sér., t. 22, no. 12) Ueber die pflanzenversteinerungen von Andö in Norwegen -- Bd. V. Die miocene flora des Grinnell-Landes. Beiträge zur fossilen flora Sibiriens und des Amurlandes (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 25, no. 6) Primitiæ floræ fossilis sachalinensis; Miocene flora der insel Sachalin (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 25, no. 7) Beiträge zur miocenen flora von Sachalin (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 15, no. 4) Fossile pflanzen von Novaja Semlja (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 15, no. 3) -- Bd. VI. 1. abth. Nachträge zur Jura-flora Sibiriens (Mémoires de l'Académie des sciences de St.-Pétersbourg, VII. sér., t. 27, no. 10) Nachträge zur fossilen flora Grönlands (K. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar, bd. 18, no. 2) Beiträge zur miocenen flora von Nord-Canada. Untersuchung über fossile hölzer aus der arctischen zone, von Carl Schroeter -- Bd. VI., Abt. 2-Bd. VII. Flora fossilis grönlandica'.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Sammenslutningen af oprindelige folk i Nord, Sibirien og Fjernøsten
De russiske jøder i København 1882-1943. / : Morten Thing. Gyldendal, 2008 - 656 s.
Emma Goldman.
Russian emigré recollections: life in Russia and California : oral history transcript / 1979-1983 c1986
http://www.archive.org/details/russianemigre00pierrich
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph. Vikingetiden. Middelalderen. Kongeriget Khazar eller Khazaria, 652-1016. Kejseriget Rusland -1918. Circassia 1763-1864.
Danish National Research Foundation's Centre for Black Sea Studies 2002 - http://www.pontos.dk/
Eksempel: På randen af det ukendte. / Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen & George Hinge.
Aarhus University Press 2003. - http://www.pontos.dk/publications/books/Sortehavsstudier1
'Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot ca. 484-425 f.Kr., Xenofon ca. 430-355 f.Kr., Strabon ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr., Ptolemaios ca. 100-170 e.Kr. og Ammianus Marcellinus ca. 330-400 e.Kr..'
Russisk Amerika Alaska solgt til USA i 1867. Den russiske revolution 1905, herunder Potemkin. Revolutionen 1917. Den provisoriske russiske regering 1918. Rusland var en del af Sovietunionen.
Georg Brandes: Indtryk fra Rusland 1888.
http://www.archive.org/details/indtrykfrarusla00brangoog
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
The Chechen conflict and Russian democratic development : hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Fourth Congress, second session, March 6, 1996 1996.
- http://www.archive.org/details/chechenconflictr00unit
A history of the empire and people of Turkey and the war in the east [microfilm] : giving a full account of the origin of the Turks and the growth of the empire ... with a narrative of the late rebellion and butcheries in the provinces and the origin and progress of the Turko-Russian War, the financial and military condition of the two countries, biographies of leading officers, etc. 1878.
- http://www.archive.org/details/cihm_29239
Münter, Balthasar: Krigen mellem Japan og Rusland 1904.
- http://www.archive.org/details/krigenmellemjapa00mnuoft
Carnegie Endowment for International Peace. Division of International Law: Outer Mongolia, treaties and agreements 1921
Paul Leroy-Beaulieu : Contemporary Wars, 1853-1866: Statistical Researches Respecting the Loss of Men and Money ... 1869.
- http://www.archive.org/details/contemporarywar00englgoog
- http://www.archive.org/details/outermongoliatr00carnuoft
Journal of a residence in Circassia during the years 1837, 1838, and 1839 1840.
- http://www.archive.org/details/journalofresiden01belluoft
og - http://www.archive.org/details/journalofresiden02belluoft
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Anton Tjekhov / Anton Chekhov 1860-1904.
Bibliografi: - https://openlibrary.org/authors/OL3156833A/Anton_Chekhov , og
- https://archive.org/search.php?query=Anton%20Chekhov
Leo Tolstoj.
Kunst / Art
The New York Public Library: Collection of Russian and Ukrainian posters, 1917-1921.
- http://digitalgallery.nypl.org/
Film:
Musik:
Musikundervisning og pædagogik:
Musikhistorie:
Aktuelle og historiske musikorganisationer
Komponister
Peter Iljitsch Tchaikovsky / Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893].
Tchaikovsky. / Edwin Evans. - London: J.M. Dent, 1906.
- https://archive.org/details/tchaikovsky00evanuoft
- https://archive.org/search.php?query=Tchaikovsky
Pladeselskaber:
Historiske pladeselskaber:
Tekst:
Aktuelle pladeselskaber:
Musikgrupper - og solister
Country & Western
Tekst:
Folkemusik, spillemandsmusik og -viser
Musikeksempler
Jazz
Klassisk musik
Opera
Handbuch der russischen und sowjetischen Oper. / : Sigrid Neef, Hermann Neef.
- DDR Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1985 ; 1988.
Også publiceret af Baerenreiter-Verlag, 1993.
Pop
Rock
Teater: Anton Tjekhov / Anton Chekhov
Politik: U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
- http://csis.org/files/publication/100426_Conley_USStrategicInterests_Web.pdf
Enevælde.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Rusland er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, BRICS landene, the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, det internationale havundersøgelsesråd ICES, Den russiske føderation, Sammenslutningen af Uafhængige Stater SNG ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of the Russian Federation.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Russian Federation.
Rusland er medlem af atomvåbenklubben. Atomvåbenuheld.
Hans M. Kristensen andRobert S. Norris: Russian nuclear forces, 2012.
I: Bulletin of the Atomic Scientists, March/April 2012 68: 87-97.
Nichol, Jim: Russian Military Reform and Defense Policy. CRS, 2011.- 49 s.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Dalgård, Per: På med tørklædet, tjetjenerinder. I: Information, 03/17/2011.
Under three tsars : liberty of conscience in Russia, 1856-1909 1909.
- http://www.archive.org/details/cu31924029265366
Stern, Bernhard: Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland; Kultur, Aberglaube, Kirche, Klerus,Sekten, Laster, Vergnügungen, Leiden Sitten und Gebräuche. Eigene Ermittelungen und Gesammelte Berichte, I-II. - Berlin, H. Barsdorf, 1907. - 714+ 576 s.
- http://archive.org/details/geschichtederff00stergoog , og
- http://archive.org/details/geschichtederf01ster
Geringe Kenntnis vom russischen Sektenwesen — Gründe dafür — Neuer Gesichtspunkt — Sektenwesen und Erotik — Anzahl der Sektierer — Die frühesten Ketzereien — Die Lehre des Bischofs Leon — Unmoral der hohen Geistlichkeit — Die Bogumilen — Wie Sekten entstehen — Die Strigolniki — Ertränkung eines Ketzers — Die jüdische Häresie — Ihre Gründer und Lehren — Des heiligen Joseph Schrift gegen die Ketzerei — Die Beschneidung in Rußland — Ein Ketzer Metropolit — Spaniens Autodafe als Muster für Rußland — Bestrafung von Ketzern — Scheiterhaufen in Rußland — Fortsetzungen der jüdischen Ketzerei — Der Jude Baruch und sein Schüler lebendig verbrannt — Die modernen Subotniki und ihr Apostel Iljin — Rothschild der Satansrabbi — Verbrennung von Ketzern unter Peter dem Großen — Die Mystiker Kuhlmann und Nordermann lebendig verbrannt — Tanzende Ketzerinnen geknutet — Verbrennung von Ketzerleichen — Toleranz-Ukas Alexanders I. — Ketzergesetze Nikolajs L — Polizei und Gendarmen als Wächter der Kirche — Klagen des Synod und der Mission gegen den Staat — Maßregeln Nikolajs II. — Religion, Gesellschaft und Moral — Entstehung des großen Raßkol — Der Mönch Maxim — Reformen des Patriarchen Nikon — Inkonsequenz der Konzile — Folgen davon — Peter als Antichrist — Peters Sittenlosigkeit, Ursache des großen Raßkol — Der Trotz gegen die Kirche wird zum Hasse gegen den Staat.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Reuters: Russia signs deal to forgive $29 billion of Cuba's Soviet-era debt.
- Russia and Cuba have quietly signed an agreement to write off 90 percent of Cuba's $32 billion debt to the defunct Soviet Union, a deal that ends a 20-year squabble and opens the way for more investment and trade, Russian and European diplomats said.
Ritzaus Bureau: Cubas sovjetgæld eftergives / Cuba's Soviet debt written off. I: Information, 12/11/2013.
Økonomiske kriser: inflationen Kipper- og Wippertiden / Kipper-und-Wipperzeit 1621-1623, 2008-2009.
E. Ladewig Petersen: Nyt fra trediveårskrigen:
3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og den westfalske fred. Historisk tidssrkift: 1999:2.
http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_446.pdf
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, asbest, guld, kopper, kobolt, kul, olie og naturgas, uran, vanadium.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter / Weapon Factories, arms trade and -transport
/ Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport: Rosoboronexport.
Import af våben og militørudstyr fra: Frankrig, Italien og Tyskland.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum , Washington Post 17/6/14.
'German Chancellor Angela Merkel with Russian President Vladimir Putin. Defense contractor Rheinmetall was nearly finished building a military training facility in Russia when a German official halted work in late March, citing tensions in Crimea.
MOSCOW — The French are sending Russia advanced helicopter carriers. Germans built it a high-tech military training facility. Italians have been shipping armored vehicles.'
CRS Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011. / : Richard F. Grimmett. Specialist in International Security ; Paul K. Kerr. Analyst in Nonproliferation. August 24, 2012. - 90 s.
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database: Sydkorea.
- http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers
Eksport af lette og små våben: Armenien, Botswana, Brasilien, Ecuador, Eritrea, Etiopien, Indien, Laos, Malaysia, Mexico, Nordkorea, Singapore, Sudan, Sydkorea, Syrien, Venezuela og Vietnam.
Amnesty International: Sudan: No End To Violence In Darfur : Arms Supplies Continue Despite Ongoing Human Rights Violations, 2012. - 29 s.
Report of the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 2005, published 8 March 2011 S/2011/111. 71 s.
Small arms production in Russia. / : Paul Holtom. - London: Saferworld. 2007. - 66 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page