Rusland

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Rusland er en østeuropæisk, asiatisk  republik, herunder enklaven Kaliningrad, med grænser til Norge i nord, Finland, Estland, Georgien, Hviderusland, Letland, Polen, Ukraine, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kina (Amur-Heilong floden eller Sorte Drage Floden), Mongoliet og Nordkorea og med kystlinjer til Barentshavet, Beringstrædet og Beringshavet,, De Longstrædet, Finske bugten, Hvidehavet, Det nordlige ishav, Det japanske hav, Karahavet, Det kaspiske hav, Laptevhavet, Det okhotske hav, Sortehavet, Stillehavet, Østersøen og Det østsibiriske hav.
Karelen, Kaukasus, Kola-halvøen, Murmansk, Sibirien herunder Trans-baikalien og Bajkalsøen. Den Jødiske autonome Oblast / Jewish Autonomous Oblast.
Putin er ved at militarisere Arktis. / : Vibeke Sperling. I: Information, 6. august 2015.
Rusland stiller nye krav om Nordpolen. / : Martin Brerum. I: Information, 6. august 2015.
Geografihistoriske primærkilder: Vitus J. Bering og de russiske opdagelsesrejser fra 1725-43 1885.
- http://www.archive.org/details/cihm_15426
Gerhard Friedrich Müller: Sammlung rußischer Geschichte. Sankt Petersburg 1732–1764.
- http://gdz.sub.uni-goettingen.de/en/dms/load/toc/?PPN=PPN331635313
P. v. Havens ... Nye og forbedrede Efterrætninger om det Russiske Rige efter nöyere Kundskab som han har indsamlet paa hans sidste reyse. Förste[-anden] Deel 1747. 548+ 531 s.
- http://www.archive.org/details/8NN1137NOR
Dansk forskning ved Natasha Okhotina Lind og Peter Ulf Møller om Vitus Bering udgives i Moskva, Slavisk Institut, Aarhus Universitet 2001.
Tabula Peutingeriana
- http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/index.html
Nordøstpassagen. Willem Barentsz.
Tre navigationi fatte dagli Olandesi, e Zelandesi Al Settentrione nella Norvegia, Moscovia, e Tartaria verso il Catai, e Regno de'Sini, doue scopersero il Mare di Veygatz, la Nvova Zembla, Et vn Paese nell' Ottantesimo grado creduto la Groenlandia Con vna descrittione di tvtti gli accidenti occorsi di giorno in giorno à'Nauiganti Descritte in Latino da Gerardo di Vera e Nuouamente da Giouan Ginnio Parisio Tradotte nella lingua Italiana. / : Giovan Giunio Parisio. Giovanni Battista Ciotti, 1599.
- https://archive.org/details/den-kbd-all-130018120403-001
- https://archive.org/search.php?query=Gerrit%20de%20Veer
Historie: Oldtiden / Antiquity. Helleristninger / petroglyph. Vikingetiden.
Kongeriget Iberia ca. 302 f.Kr-580 e.Kr.
Middelalderen.
Katakomber.
Kongeriget Khazar eller Khazaria, 652-1016. Kejseriget Rusland -1918. Circassia 1763-1864.
Danish National Research Foundation's Centre for Black Sea Studies 2002 - http://www.pontos.dk/
Eksempel: På randen af det ukendte. / Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen & George Hinge.
Aarhus University Press 2003. - http://www.pontos.dk/publications/books/Sortehavsstudier1
'Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot ca. 484-425 f.Kr., Xenofon ca. 430-355 f.Kr., Strabon ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr., Ptolemaios ca. 100-170 e.Kr. og Ammianus Marcellinus ca. 330-400 e.Kr..'
Russisk Amerika Alaska solgt til USA i 1867. Den russiske revolution 1905, herunder Potemkin. Revolutionen 1917. Den provisoriske russiske regering 1918. Rusland var en del af Sovjetunionen.
Georg Brandes: Indtryk fra Rusland 1888.
- http://www.archive.org/details/indtrykfrarusla00brangoog
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company 1990-.
Russian Television and Radio Broadcasting Company (RTR)
TV
All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company 1990-.
Russian Television and Radio Broadcasting Company (RTR)
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Bibliographia Caucasica et Transcaucasica, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1874-1876). / : M. Miansarof. Invaluable, extensive bibliographical information about the Caucasus and Transcaucasus. Preface and tables of contents in French and Russian. Categories include: Natural history, ethnography, peoples, expeditions, antiquities and inscriptions, numismatics, history, religion, ecclesiastical literature.
- https://archive.org/details/BibliographiaCaucasicaEtTranscaucasica
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Anton Tjekhov / Anton Chekhov 1860-1904.
Bibliografi: - https://openlibrary.org/authors/OL3156833A/Anton_Chekhov , og
- https://archive.org/search.php?query=Anton%20Chekhov
Leo Tolstoj.
Kunst / Art
The New York Public Library: Collection of Russian and Ukrainian posters, 1917-1921.
- http://digitalgallery.nypl.org/
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater: Anton Tjekhov / Anton Chekhov
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament: Dumaen
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
- http://csis.org/files/publication/100426_Conley_USStrategicInterests_Web.pdf
Enevælde.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Rusland er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, BRICS landene, the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, det internationale havundersøgelsesråd ICES, Den russiske føderation, Sammenslutningen af Uafhængige Stater SNG ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of the Russian Federation.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Russian Federation.
Rusland er medlem af atomvåbenklubben. Atomvåbenuheld.
Hans M. Kristensen andRobert S. Norris: Russian nuclear forces, 2012.
I: Bulletin of the Atomic Scientists, March/April 2012 68: 87-97.
Nichol, Jim: Russian Military Reform and Defense Policy. CRS, 2011.- 49 s.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Dalgård, Per: På med tørklædet, tjetjenerinder. I: Information, 03/17/2011.
Under three tsars : liberty of conscience in Russia, 1856-1909 1909.
- http://www.archive.org/details/cu31924029265366
Stern, Bernhard: Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland; Kultur, Aberglaube, Kirche, Klerus,Sekten, Laster, Vergnügungen, Leiden Sitten und Gebräuche. Eigene Ermittelungen und Gesammelte Berichte, I-II. - Berlin, H. Barsdorf, 1907. - 714+ 576 s.
- http://archive.org/details/geschichtederff00stergoog , og
- http://archive.org/details/geschichtederf01ster
Geringe Kenntnis vom russischen Sektenwesen — Gründe dafür — Neuer Gesichtspunkt — Sektenwesen und Erotik — Anzahl der Sektierer — Die frühesten Ketzereien — Die Lehre des Bischofs Leon — Unmoral der hohen Geistlichkeit — Die Bogumilen — Wie Sekten entstehen — Die Strigolniki — Ertränkung eines Ketzers — Die jüdische Häresie — Ihre Gründer und Lehren — Des heiligen Joseph Schrift gegen die Ketzerei — Die Beschneidung in Rußland — Ein Ketzer Metropolit — Spaniens Autodafe als Muster für Rußland — Bestrafung von Ketzern — Scheiterhaufen in Rußland — Fortsetzungen der jüdischen Ketzerei — Der Jude Baruch und sein Schüler lebendig verbrannt — Die modernen Subotniki und ihr Apostel Iljin — Rothschild der Satansrabbi — Verbrennung von Ketzern unter Peter dem Großen — Die Mystiker Kuhlmann und Nordermann lebendig verbrannt — Tanzende Ketzerinnen geknutet — Verbrennung von Ketzerleichen — Toleranz-Ukas Alexanders I. — Ketzergesetze Nikolajs L — Polizei und Gendarmen als Wächter der Kirche — Klagen des Synod und der Mission gegen den Staat — Maßregeln Nikolajs II. — Religion, Gesellschaft und Moral — Entstehung des großen Raßkol — Der Mönch Maxim — Reformen des Patriarchen Nikon — Inkonsequenz der Konzile — Folgen davon — Peter als Antichrist — Peters Sittenlosigkeit, Ursache des großen Raßkol — Der Trotz gegen die Kirche wird zum Hasse gegen den Staat.
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Reuters: Russia signs deal to forgive $29 billion of Cuba's Soviet-era debt.
- Russia and Cuba have quietly signed an agreement to write off 90 percent of Cuba's $32 billion debt to the defunct Soviet Union, a deal that ends a 20-year squabble and opens the way for more investment and trade, Russian and European diplomats said.
Ritzaus Bureau: Cubas sovjetgæld eftergives / Cuba's Soviet debt written off. I: Information, 12/11/2013.
Økonomiske kriser: inflationen Kipper- og Wippertiden / Kipper-und-Wipperzeit 1621-1623, 2008-2009.
E. Ladewig Petersen: Nyt fra trediveårskrigen:
3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og den westfalske fred. Historisk tidssrkift: 1999:2.
http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_446.pdf
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, asbest, guld, kopper, kobolt, kul, olie og naturgas, platin, uran, vanadium.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker.
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Rosoboronexport.
Import af våben og militørudstyr fra: Frankrig, Italien og Tyskland.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum , Washington Post 17/6/14.
'German Chancellor Angela Merkel with Russian President Vladimir Putin. Defense contractor Rheinmetall was nearly finished building a military training facility in Russia when a German official halted work in late March, citing tensions in Crimea.
MOSCOW — The French are sending Russia advanced helicopter carriers. Germans built it a high-tech military training facility. Italians have been shipping armored vehicles.'
CRS Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011. / : Richard F. Grimmett. Specialist in International Security ; Paul K. Kerr. Analyst in Nonproliferation. August 24, 2012. - 90 s.
Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database: Sydkorea.
- http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/databases/armstransfers
Eksport af lette og små våben: Afghanistan, Armenien, Botswana, Brasilien, Ecuador, Eritrea, Etiopien, Indien, Laos, Malaysia, Mexico, Nordkorea, Singapore, Sudan, Sydkorea, Syrien, Venezuela og Vietnam.
Amnesty International: Sudan: No End To Violence In Darfur : Arms Supplies Continue Despite Ongoing Human Rights Violations, 2012. - 29 s.
Report of the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 2005, published 8 March 2011 S/2011/111. 71 s.
Small arms production in Russia. / : Paul Holtom. - London: Saferworld. 2007. - 66 s.
Amnesty International: Afghanistan: Arms Proliferation fuels further abuse, 2008.
- https://www.amnesty.ie/news/afghanistan-arms-proliferation-fuels-further-abuse

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page