Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd

Historisk forskningsråd oprettet 1960.
Fortsat 1973 som Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd og
2017 som: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion.
Betænkning om Information og rådgivning indenfor håndværk og industri afgivet af den af Handelsministeriet den 20. september 1963 nedsatte kommision til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold, 1968. ; Betænkning, 493)
Lov nr. 243 af 10. juni 1960 om oprettelse af Danmarks teknisk-videnskabelige Forskningsråd og Statens teknisk-videnskabelige Fond
1. Lov nr. 207 af 12. juni 1962 om teknologiske institutter og konsulentvirksomhed.
a) De teknologiske institutter.
Tilskud til de teknologiske institutter ydes nu i henhold til ovennævnte lovs kap. I. Det er en forudsætning for, at der kan ydes statstilskud til institutter, hvis opgave i det væsentlige består i gennem konsultations- og forsøgsvirksomhed samt teknologisk undervisning at fremme udviklingen i håndværk og industri, at de pågældende institutter efter nærmere angivne betingelser kan godkendes som teknologiske institutter. For tiden er følgende institutter godkendt: De teknologiske institutter i København og Århus, 'Den grafiske Højskole og Dansk Textil Institut. Institutterne drives som selvejende institutioner
Se også: Forskning ; videnskab.
Teknologisk forskning: Teknologinævnet ; Teknologirådet ; Teknologistyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page