Direktoratet for Vareforsyning

Historisk direktorat oprettet 1940 under: Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.
I 1947 under: Forsyningsministeriet.
Forsat 1960 i Handelsministeriets Licenskontor.
Direktratet var den myndighed som under besættelsen uddelte tilladelser til import af varer fra udlandet.
Herunder hørte: Automobilfordelingsnævnet ; Benzinnævnet ; Brændselsolienævnet af 1939 ; Byggenævnet ; Ernærings- og Husholdningsnævnet, Fragtnævnet af 1939, Fedtnævnet, Hudenævnet, Kartoffelnævnet, Kludenævnet, Konfiskationsnævnet, Kornnævnet, Mel- og Brødnævnet, Statens Kornkontor, Uldnævnet af 1940 og Vareforsyningsrådet.
Direktoratets beslaglæggelse i 1940 af det eneste store lager af kaffe i Danmark er omtalt i Irma - 125. / : Lars Mandal. Irma A/S, 2011 s. 37.
I 1960 overførtes alle Vareforsyningsdirektoratets opgaver til Handelsministeriets Licenskontor.
Se også: Handel ; rationering ;vare.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Meddelelser fra Direktoratet for Vareforsyning
Ernæringsforhold og det sorte marked i Danmark under besættelsen.
/ : Claus Bundgård Christensen. Landbohistorisk Tidsskrift 2005:1
Vareforsyning og Varefordeling under den tyske Besættelse. / : udgivet af Direktoratet for Vareforsyning, 1948.
Redegørelsen er en videreførelse af den oversigt som Direktoratet udarbejdede i 1942: Krigens virkninger på Danmarks økonomi 1939-41, men da denne oversigt udkom som strengt fortroligt og kun i få eksemplarer, er nærværende redegørelse udarbejdet som et samlet afsluttet hele, dvs den dækker alle årene fra 1940 til 1945. Redegørelsen har udførlig indholdsfortegnelse, heraf hovedoverskrifterne: Importen; Produktionen; Forsyning af Besættelsesmagten; Eksporten til Tredieland; Fordelingen af det Indenlandske Forbrug; Ernæringen; Brændselsforsyningen; Boligforsyningen; Beklædningen; Forsyningen med Industrivarer iøvrigt; Transporten; Overtrædelser af Kriselovgivningen. Bilag: Beskæftigelsen ved den økonomiske administration; Oversigt over nævn og udvalg.
Krigens Virkninger paa Danmarks Økonomi 1939-41. Særlig med Henblik paa Forsyningsforhold og Beskæftigelse. / : Direktoratet for Vareforsyning, 1942

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page