Benzinnævnet

1. Historisk nævn under: Indenrigsministeriet 1917-1919.
2. Historisk nævn under: Direktoratet for Vareforsyning 1939-1957.
Beszinnævet.
København, den 24. Februar 1919.

Til Indenrigsministeriet.
Under Hensyn til, at Benzin nu kan ventes indført fra Amerika i saa rigelig Mængde, at man fuldtud kan tilfredsstille Efterspørgselen, samt til, at Prisen efterhaanden vil kunne forventes nedsat under den nu noterede Pris af 1 Kr. 10 Øre pr. kg, navnlig paa Grund af den synkende Pris for Tonnage samt Muligheden for Anvendelse af Tankskibe, tillader man sig herved at indstille til det høje Ministerium, at Maksimalpriserne for Benzin og Benzol nu hæves.
Se også: Rationering ; Valutacentralen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page