direktorat

Latin: Afdeling, fagområde af et ministeriums administration; også kaldet en styrelse.
Blandt danske historiske og aktuelle direktorater kan nævnes:
 1. Admiralitetskontoret, 1848-1950
 2. Arbejdsdirektoratet, 1921-1989
 3. Civilretsdirektoratet, 1989-2004
 4. Direktoratet for Apotekervæsenet, 1969-1975?
 5. Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet, 1901-1954
 6. Direktoratet for Arbejdsanvisningen og
  Arbejdsløshedsforsikringen
  , 1924-1932
 7. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, 1985-2001
 8. Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1976-1989
 9. Direktoratet for Arbejdstilsynet, 1954-1998
 10. Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen, 1958-1970
 11. Direktoratet for de Videregående Uddannelser, 1974-1990
 12. Direktoratet for den Kgl. Grønlandske Handel, 1861-1912
 13. Direktoratet for Egnsudvikling, 1067-1998
 14. Direktoratet for Erhvervsuddannelserne, 1965-1990
 15. Direktoratet for Folkeoplysning mv., 1983-1994
 16. Direktoratet for Folkeskolen
 17. Direktoratet for Forsvarets Bygningstjeneste, 1952-2004
 18. Direktoratet for Fængselsvæsenet, 1910-1973
 19. Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1973-.
 20. Direktoratet for FødevareErhverv, 2008-2011
 21. Direktoratet for Markedsordningerne, 1973-1995
 22. Direktoratet for Matrikelvæsenet, 1919-1957
 23. Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, 1924-1988
 24. Direktoratet for Revalidering og Forsorg, 1967-1970
 25. Direktoratet for Social Sikring, 1992-2009
 26. Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen, 1947-2010
 27. Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler, 1021-1959
 28. Direktoratet for Statens Skibstilsyn, 1951-1989
 29. Direktoratet for Statshospitalerne, 1959-1976
 30. Direktoratet for Statsskovbruget, 1911-1975
 31. Direktoratet for Sygekassevæsenet, 1927-1973
 32. Direktoratet for Søfarende, 1973-1988.
 33. Direktoratet for Søfartsuddannelsen, 1967-1988
 34. Direktoratet for Toldvæsenet, 1965-1990
 35. Direktoratet for Udlændinge
 36. Direktoratet for Ulykkesforsikringen, 1933-1974
 37. Direktoratet for Ungdomsundervisningen, 1963-1974
 38. Direktoratet for Vareforsyning, 1940-1960
 39. Direktoratet for Vejtransport, 1973-1994
 40. Direktoratet for videregående uddannelser, 1974-1990
 41. Direktoratet for Voksenundervisning og Folkeoplysning mv, 1982-1983
 42. EU-direktoratet, 1995-2000
 43. Familieretsdirektoratet, 1982-2004
 44. Fiskeridirektoratet, 1923-.
 45. Forvaltningsdirektoratet, 1967-1970
 46. Fyrdirektoratet, 1848-1973
 47. Fødevaredirektoratet, 1975-2004
 48. Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner, 1885-1948
 49. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 1927-1995
 50. Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1885-1902
 51. Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet, 1923-1927
 52. Generalkrigsdirektoratet, 1763-1766
 53. Generalpostdirektoratet, 1848-1873
 54. Generalpostdirektoratet, 1855-1865
 55. Generaltolddirektoratet, 1902-1919
 56. Hærens Bygningstjeneste, 1932-1952
 57. Jordbrugsdirektoratet, 1982-1995
 58. Kildeskattedirektoratet, 1970-1975
 59. Kystdirektoratet, 2001-.
 60. Matrikeldirektoratet, 1957-1989
 61. Navigationsdirektoratet, 1720-1967
 62. Patentdirektoratet, 1988-1999
 63. Plantedirektoratet, 1990-2011
 64. Prisdirektoratet, 1941-1955
 65. Statens Bygningsdirektorat, 1947-1952
 66. Statens Ligningsdirektorat, 1938-1975
 67. Statsskattedirektoratet, 1975-1989
 68. Statens Plantetilsyn, 1946-1989
 69. Strukturdirektoratet, 1919-2000
 70. Telegrafdirektoratet, 1852-1923
 71. Vandbygningsdirektoratet 1868-1973
 72. Vejdirektoratet 1949-.
 73. Veterinær- og Fødevaredirektoratet, 1997-1999
 74. Veterinærdirektoratet, 1931-1997
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II 1848-1990 4. bind : Direktorater og styrelser m.m. : Byggeri og boligforhold. Fredning. Naturforvaltning. Fysisk planlægning. Forurening. Miljø. Sundhedsvæsen. Finansforvaltning. Forsvarets civile myndigheder. Kortlægning. Særligt stillede landsdele. Arkiver af fremmed proveniens. Samling af kort og tegninger. Samling af lydbånd. / : Redigeret af Wilhelm von Rosen. Rigsarkivet, 1991.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page