Erstatningsnævnet vedrørende ofre for forbrydelser

Ankenævn oprettet i 1976 under: Justitsministeriet.
Siden 1976 har Erstatningsnævnet på statens vegne ydet erstatning til ofre for forbrydelser.
Loven om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 1. november 1985 med senere ændringer, kaldet offererstatningsloven.
Se også: Erstatning ; forbrydelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page