Erhvervsudviklingsrådet

Historisk råd oprettet 1991 under: Industriministeriet.
Bekendtgørelse om Erhvervsudviklingsrådets virke, 1993.
Nedlagt 2019.
§ 1. Der nedsættes et Erhvervsudviklingsråd, som har til opgave at rådgive regeringen om forhold af væsentlig betydning for virksomhedernes produktionsvilkår og for erhvervsudviklingen i øvrigt. Erhvervsudviklingsrådet skal efter eget initiativ eller efter opfordring fra regeringen udtale sig eller rådgive om forhold, der har betydning for erhvervslivets internationale konkurrenceevne.
§ 2. I eksportfremmespørgsmål af væsentlig betydning rådgives Erhvervsudviklingsrådet af Eksportfremmerådet.
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende lov om erhvervsfremme, 2019
§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:
1) Bekendtgørelse nr. 879 af 20. december 1990 om ikrafttræden af lov om erhvervsfremme.
2) Bekendtgørelse nr. 616 af 29. august 1991 om ikrafttræden af § 15, stk. 2, nr. 9 og 11, i lov om erhvervsfremme.
3) Bekendtgørelse nr. 353 af 7. maj 1996 om Erhvervsudviklingsrådets virke.
4) Bekendtgørelse nr. 1208 af 12. december 2005 om ikrafttræden af lov om erhvervsfremme.
5) Bekendtgørelse nr. 88 af 23. januar 2014 om støtte under Grøn Omstillingsfond.
6) Bekendtgørelse nr. 929 af 19. august 2014 om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne
Se også: Erhverv.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page