Fortidsminderådet

Forskningsråd oprettet 1976 under Fredningsstyrelsens i Kulturministeriet.
Fortsat fra: Fortidsmindeforvaltningen.
Fra 1987 under: Skov- og Naturstyrelsen.
Fra 2002 under: Kulturarvsstyrelsen.
Betænkning om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne. / : Afgivet den 21. maj 1982 af Det midlertidige udvalg om samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne m.fl. om arbejdsopgaverne i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, fortidsminder m. v.; Betænkning 953)
Ud over Rigsantikvaren har Fortidsminderådet repræsentanter for Nationalmuseet, de kulturhistoriske museer og universiteterne. Fredningsstyrelsens direktør er tilforordnet rådet, og Fredningsstyrelsen varetager dets sekretariat.
Se også: Det arkæologiske Nævn.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Kulturmiljø: mellem forskning og politisk praksis. / : redaktører , Nicolai Carlberg Søren Møller Christensen. Museum Tusculanum Press, 2003

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page