Kulturarvsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2002 under: Kulturministeriet.
Fortsættes 2011 som Center for Kulturarv og Arkitektur og 2012-2015 under Kulturstyrelsen.
Nu 2016-.: Slots- og Kulturstyrelsen.
Forsat fra: Statens Museumsnævn.
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, 2010 I medfør af § 24 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007, som ændret ved lov nr. 474 af 7. maj 2010, og § 29 t, stk. 3, og § 38 i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, fastsættes:
Kapitel 1
Kulturarvsstyrelsens opgaver
§ 1. Kulturarvsstyrelsen varetager, medmindre andet bestemmes, administrationen af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt museumsloven.
Se også: Fortidsminderådet ; kultur ; kulturarv.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page