Det Forebyggelsespolitiske Råd

Historisk råd oprettet 1990 under: Socialministeriet.
Forsættes 2000 som: Det Nationale Råd for Folkesundhed.
Forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. med flere love og om ophævelse af lov om et forebyggelsespolitisk råd og et tobaksskaderåd. (Oprettelse af et nationalt råd for folkesundhed samt styrkelse af Sundhedsstyrelsens opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, evaluering m.v. inden for sundhedsvæsenet)., 2000.
Se også: Forebyggelse ; sundhed ; Sundhedsstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page