Filmsrådet

Historisk råd oprettet 1938 under: Justitsministeriet.
Forsættes 1964 som: Biografrådet.
Omtalt i Betænkning 425
Indtil 1/1 1965 administreredes Statens Filmcentral under ansvar overfor det i henhold til biografloven af 1938 nedsatte Filmsråd. Med den nye filmlovs ikrafttræden den 1/1 1965 ophævedes Filmsrådet, og Statens Filmcentrals virksomhed finder herefter sted under ansvar overfor Ministeriet for kulturelle anliggender.
Også omtalt i Betænkning 468.
Når et censorforbud påklages til justitsministeren, skal endvidere altid erklæring om sagen indhentes fra filmsrådet...
Omtalt i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: Film.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Filmen i Danmark. / : Niels Jørgen Dinnesen, Edvin Kau. Akademisk Forlag, 1983.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page