Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner

Historisk myndighed oprettet 1885, kaldet Statsbanernes Generaldirektorat.
Fortsættes som De Danske Statsbaner, DSB, 1948. Nu Banedanmark.
Se også: Banestyrelsen ; jernbane ; Jernbanekommissionen af 1835 : Jernbanerådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning fra udvalget angående opstilling af statsbanernes stationer og godsbaneekspeditioner i rækkefølge. / : Transport- og Bygningsministeriet, 1935.
Hedemanns tegningsarkiv : Ministeriet for offentlige arbejder. De danske Statsbaner,
Rigsarkivet,1962. ; Foreløbige arkivregistraturer serie 4, nr. 2)
Fortegnelse over færger og skibe. / : De Danske Statsbaner. Søfartsvæsenet, 1937-1966.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page