Skoleelever for fred, 1981?

Grundskolerådet

Historisk råd oprettet 2002 under: Undervisningsministeriet.
Forsættes 2006 som: Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen.
Forsat fra: Folkeskolerådet og Ungdomsskolerådet.
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love, 2003 .
Se også: Folkeskolen ; Gymnasierådet ; Pædagogik ; uddannelse ; undervisning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page