Kystdirektoratet

Kystdirektoratet oprettes 2001.
Forsat fra: Kystinspektoratet.
Nu, fra 2017: Del af Naturstyrelsen. Miljø- og Fødevareministeriet
Bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser og om klageadgang, 2013.
Kapitel 1
Kystdirektoratets opgaver
§ 1. Kystdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet.
§ 2. Kystdirektoratet rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift, sikring og varsling.
Se også: Ministeriet for Offentlige Arbejder: Statens Vandbygningsvæsen ; ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page