Tilbageholdelsesnævnet

Historisk ankenævn oprettet 2000 under: Søfartsstyrelsen.
Nedlagt 2005.
Tilbageholdelsesnævnet blev nedsat i medfør af § 21 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000.
§ 2. Tilbageholdelsesnævnet behandler klager over Søfartsstyrelsens beslutninger om tilbageholdelse af skibe og forbud imod anløb af dansk havn, jf. §§ 14 og 15, stk. 1 og 2, i lov om sikkerhed til søs. Vedkommende rederi kan indbringe klage over Søfartsstyrelsens beslutninger om tilbageholdelse af skib og forbud mod anløb i dansk havn efter denne lov og Miljø- og Energiministeriets eller Søfartsstyrelsens forbud eller påbud efter § 43 eller § 43a i lov om beskyttelse af havmiljøet kan indbringes for Tilbageholdelsesnævnet. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Søfartsstyrelsen foretager årligt 30-35 tilbageholdelser.
Beskrevet i Betænkning 1401.
Se også: Havnebesøg.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page