Sygesikringsnævnet for Søfarende

Historisk ankenævn oprettet 1971 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 2002.
Forslag til Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v., lov om lægemidler og lov om offentlig sygesikring (nedlæggelse af visse råd og nævn på det sundhedsmæssige område), 2002.
Med dette lovforslag foreslås Blodproduktudvalget, Apotekervarenævnet, Reklamenævnet og Sygesikringsnævnet for Søfarende nedlagt.
Med lov om offentlig sygesikring af 9. juni 1971 blev Sygesikringsnævnet for Søfarende etableret. Før gennemførelsen af sygesikringsloven blev det overvejet at oprette en udlandssygekasse, der skulle varetage søfarendes sygeforsikring. Ledelsen af en sådan udlandssygekasse, der imidlertid aldrig blev oprettet, forudsattes at repræsentere bl.a. redere og søfarende. På baggrund af disse overvejelser blev Sygesikringsnævnet for Søfarende oprettet med henblik på at varetage søfarendes sygesikring. Søfarendes sygesikring varetages i dag af Søfartsstyrelsen, og nævnet varetager ikke andre opgaver. Nævnet har ikke holdt møde i en årrække og foreslås derfor nedlagt.
Se også: Søfart.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page