hus

Bygning som udgør en selvstændig enhed, brugt til bolig for en husstand: hjem, opholdssted, samlingssted for mennesker og dyr (husdyr, hundehus, hønsehus) elller til opbevaringssted for noget.
Huse kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Huse ruineres af krige, borgerkrige, terrorisme, klimaforandringer og naturkatastrofer.
Bekendtgørelse af lov om leje, 2016.
Omtalt i Betænkningerne 1010, 1276, 1520.
Betænkning om bevaringsværdige huse og beboelse 1010, 1984.
Bygnings- og boligregistret (BBR) blev oprettet 1, april 1977 og er en opgørelse af den samlede bygningsbestand. Stamregistret, der bygger på oplysninger fra ejerne og de kommunale bygningsmyndigheder m.v., indeholder data om den eksisterende bebyggelse, og der foretages til stadighed justeringer heri som følge af nybyggen, tilbygninger til eksisterende bygninger, nedrivninger m.v.
Se også: Ankenævnet for Huseftersyn ; arkitektur ; arresthus ; Byggestyrelsen ; Bygningsstyrelsen ; dar es salaam ; ejendom ; fattighus ; have ; herberg ; husarrest ; husfred ; husleje ; huslejenævn ; huslærer ; husmand ; krudthus ; hustugt ; lysthus ; Miljøministeriets fredningsstyrelse ; parcelhus ; pligthus ; ransagning ; rækkehus ; sommerhus ; stamhus ; tilstandsrapport ; typehus ; Typehusankenævnet ; tvangshus ; Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ; villa ; våbenhus.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page