Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre.
Styrelsen har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til f.eks. ministerierne, politiet, domstolene og universiteterne.
Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Se også: Bygningsdirektoratet ; Direktoratet for Forsvarets Bygningstjeneste ; Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ; Hærens Bygningstjeneste ; Statens Bygningsdirektorat ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Prisen på KU's Niels Bohr-bygning er steget med 1,2 milliarder kroner. Slagsmålet om, hvem der skal betale, er kun lige begyndt : Fejl og forsinkelser for over en milliard på det nye Niels Bohr-byggeri betyder, at Københavns Universitet kan komme til at stå med en ekstra huslejeregning på mindst 32 millioner kroner om året, selv om universitetet ikke har ansvaret for byggeriet. Vi opruller sagen, hvor universitetet netop har anlagt voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen. / : Lise Richter. I: Information, 14. august 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page