Byggestyrelsen

Byggestyrelsen blev oprettet ved organisationsændringen af Boligministeriet i 1979 og overtog hovedsageligt sagsområder fra den nedlagte Byggeafdeling i Boligministeriets departement. Oprettelsen skete ved Boligministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 8. 12. 1978 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Byggestyrelsen. Opgaverne blev justeriet ved bekendtgørelse nr. 313 af 5. 7. 1979, nr. 375 af 10. 8. 1979 og nr. 179 af 4. 5. 1983. Byggestyrelsen indgik i 1990 i Bygge- og Boligstyrelsen, som var en fusion mellem Byggestyrelsen og Boligstyrelsen.
Arkiv: Rigsarkivet.
- https://www.sa.dk/daisy/ng?id=414984
Se også: Bygningsstyrelsen ; Erhvervs- og Boligstyrelsen ; Erhvervs- og Byggestyrelsen ; Erhvervsstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page