Jernbanetilsynet

Jernbanetilsynet 1996-2004 var en styrelse under Trafikministeriet, som varetog tilsynsopgaver vedrørende jernbanesikkerhed.
Fortsættes 2004 som: Trafikstyrelsen.
Fortsat fra: Tilsynet med Privatbanerne.
Jernbanetilsynet skulle tilse, at jernbaneinfrastrukturforvaltere (faste installationer såsom skinner) og jernbanevirksomheder (togdrift) opfyldte gældende sikkerhedsregler. Jernbanetilsynet godkendte endvidere materiel og ændringer i sikkerhedsregler samt undersøgte uheld m.m. Jernbanetilsynet foretog endelig sikkerhedsmæssig certificering af både jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, dvs. godkendelse af deres sikkerhedsorganisation mv.
Se også: Jernbane ; sikkerhed ; tog.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser.

Litteratur

Beretning til statsrevisorerne om Jernbanetilsynet. Rigsrevisionen, 2003.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page