Trafikstyrelsen

Historisk styrelse 2009-2015 under Transportministeriet.
Fortsat fra: Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger.
Styrelsen udvides 2010 med Færdselsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen.
Fortsættes som: Trafik- og Byggestyrelsen.
Statens Luftfartsvæsen blev 1.11.2010 lagt sammen med Trafikstyrelsen. Flyvning hørte oprindeligt under Justitsministeriet i analogi med automobilkørsel, men da der første gang skulle lovgives om flyvning, blev forslaget fremsat af ministeren for offentlige arbejder og gennemførtes som lov 558 af 4.10. 1919 om benyttelse af luftfartøjer.
Se også: Bilisme ; Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen ; Luftfartstilsynet ; trafik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page