Geografi ; demografi ; historie ; krige ; besættelsen ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; Danish Demography; History; Wars; The Occupation; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; L'Occupation; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Københavns natur

Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Se opslaget om køkkenurter i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder bd 10.
Tekst:
Søer og vådområder i København under Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune:
Københavns Kommunes søer på sjællandssiden er, ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, forbundet via åbne og rørlagte vandløb i et sammenhængende “sø- og vandløbssystem”. De forsynes primært med vand fra Harrestrup Å.
Københavns Havn og Øresund.
Geologi og jordbundsforhold:
Københavns undergrund består af kalk og affald fra genopfyldning.
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Naturpark Amager ; Amager Fælled.

Litteratur

Leder: Grøn by. I: Information, 29. juni 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page