Kirkeministeriet

Ministerium oprettet 1916 ved en deling af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Kirkeministeriet og Undervisnings-ministeriet.
Fortsat 2011-2014 som: Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Derefter igen: Kirkeministeriet
Kirkeministeriet er den øverste administrative myndighed i folkekirken.
Se også: Kirke ; religion ; Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Registrant pr. 21. november 2011 over Kirkeministeriets betænkninger m.v., samt over enkelte andre ministeriers udvalgte betænkninger m.v.. Kirkeministeriet, 2011.
Opgaver i sogn, provsti og stift. / : Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur. Sammenfatning. / : Kirkeministeriet 2006; Betænkning 1477)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page