Klagenævnet for Domænenavne

Ankenævn oprettet 2005 under: Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som kan behandle tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske .dk-domæne samt klager over beslutninger truffet af DIFO/DK Hostmaster om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår ("Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn").
Klagenævnet for Domænenavne er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven). Klagenævnet fungerer uafhængigt af DIFO/DK Hostmaster og ministeren.
Med virkning fra den 1. marts 2014 er 2005-domæneloven ophævet og erstattet af lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven).
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page