Økonomi- og Erhvervsministeriet

Historisk dansk  ministerium oprettet 2001 ved en sammenlægning af Erhvervsministeriet og Økonomiministeriet, hvorefter By- og Boligministeriet nedlægges, og sager vedr. byggeri overføres herfra, ligesom også Miljø- og Energiministeriet afgav sager om energilovgivning.
Fortsættes 2011 som: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.
Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, 2007.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186774
Se også: Danmarks Erhvervsråd ; Klagenævnet for Domænenavne ; Sikkerhedsstyrelsen ; Værdiansættelsesnævnet ; økonomi.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page