Klagenævnet for Værdipapircentraler

Ankenævn oprettet 1997 under: Finanstilsynet og Økonomiministeriet.
Bekendtgørelse om Klagenævnet for Værdipapircentraler
I medfør af § 77, stk. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., som ændret ved lov nr. 376 af 22. maj 1996, fastsættes:
§ 1. Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder vedrørende fondsaktiver registreret i en værdipapircentral, som er truffet af den pågældende værdipapircentral eller et kontoførende institut, indgives til Klagenævnet for Værdipapircentraler Beskrevet i Betænkning 1401.
Se også: Finanstilsynet.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page