Krigsministeriet

Fra 1848 til 1950 det militære danske  ministerium for hæren og flåden. Krigsministeriet omorganiseres allerede i 1867 med to departementchefer og en direktør, hvis virksomhedsområde fastlægges som: "Ministerens militærsagkyndige Substitut", der dog ikke underskriver afgørelser af politisk betydning. Han er forbindelsesledet mellem militæret og administrationen. De to ministerier i krigsministeriet samles i 1905 under en fælles forsvarsminister, der siden da har været en civil politiker, med få undtagelser. Der var fortsat to værnsministerier, og direktørposterne var fortsat besat med officerer fra hær og søværn. Krigsministerierne sammenlægges i 1950 til forsvarsministeriet. De militære direktørstillinger nedlægges og erstattes af en civil departementschef direkte under forsvarsministeren.
Se også; Administrationskommissionen af 30. Juni 1923 ; Forsvarets Fabriksstyrelse ; Generalindkvarteringskommissionen ; Københavns befæstning ; Marineministeriet ; Sparekommissionen af 21. Februar 1921.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page