marineministerum

Ministerium for en stats våben til havs; flåde.
I Danmark blev Marineministeriet oprettet i 1848. Overført til Forsvarsministeriet i 1950.
Marineministeriets kontor for civile værnepligtige administrerede militærnægterlovgivningen i Danmark i perioden fra 1918-1933.
Søværnets Bygningstjeneste opførte de to første militærnægterlejre i Gribskov og i Kompedal plantage.
Se også: Administrationskommissionen af 30. Juni 1923 ; Admiralitetskontoret 1848-1950 ; Bedømmelsesrådet for Søofficerer ; Forfremmelsesrådet ; Forsvarets Fabriksstyrelse ; Fyrdirektoratet ; Krigsministeriet ; marineminister ; Marinens Bibliothek 1765-2010 ; skovmariner ; Sparekommissionen af 21. Februar 1921 ; Søkortarkivet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Ministerier ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Fortegnelse over Marinens Bibliothek : Sluttet 1. August 1874, 1874.
Marinens Bibliothek : Katalog over Litteratur vedrørende Polaromraadernes og Verdenshavenes Opdagelse og Udforskning, Hval- og Sælfangst, Personalhistorie, Tidsskrifter, Aarsskrifter og andre Periodica : Udarb. paa Foranledning af Marinens Biblioteks Bogudvalg : Sluttet 31. December 1930. . / : H. A. Ø. Bistrup. I Komm. hos Levin & Munksgaard, 1933.
Rasmussen , Erik A.: Vejret gennem 5000 år : meteorologiens historie. Aarhus Universitetsforlag, 2010. - 366 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page